Najnowsze zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach - czyli co wkrótce czeka pracodawców i płatników

O szkoleniu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 300 04 34 lub na stronie www.eduexpert.pl
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działu kadr i płac

Program szkolenia

Na szkoleniu wykładowca omówi najświeższe zmiany wprowadzone do kodeksu pracy, ustawy zasiłkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Szkolenie wykładowca poprowadzi w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania. Prosimy o przyniesie kalkulatorów.

Zmiany w umowach terminowych obowiązujące od 22.2.2016 r. (nowelizacja kodeksu pracy z 25.6.2015 r.)
szerokie możliwości ponawiania umów o pracę na okres próbny zawartych z jedną osobą,
rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
zmiana sposobu limitowania terminowych umów o pracę (maksymalnie 33 miesiące i 3 umowy okresowe),
skutki naruszenia wskazanych limitów - przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe,
wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe,
wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i zrównanie ich z wypowiedzeniami stałych umów o pracę,
wprowadzenie do kodeksu pracy instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas biegnącego wypowiedzenia,
przepisy przejściowe (m.in. umowy okresowe trwające 22.2.2016 r., jakie okresy wypowiedzenia stosować do takich umów),
Studium przypadku - odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące okresowych umów o pracę na pograniczu zmiany przepisów;


Urlopy z tytułu opieki nad dziećmi - nowości obowiązujące od 2.1.2016 r. (nowelizacja kodeksu pracy z 24.7.2015 r.)
wydłużenie urlopu rodzicielskiego przez "wchłonięcie" dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego (możliwość wykorzystania części w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat),
dzielenie się urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez pracownicę/pracownika i ubezpieczonego ojca/matkę niebędących pracownikami,
ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z urlopem rodzicielskim,
wydłużenie okresu wykorzystywania urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego,
nowe zasady udzielania zwolnień na opiekę nad dzieckiem,
przepisy przejściowe
Studium przypadku - odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące sytuacji osób będących 2.1.2016 r. na urlopach z racji opieki nad dziećmi;


Nowe zasady odprowadzania składek od umów cywilnych od 1.1.2016 r. (nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23.10.2014 r.)
zbieg umowy zlecenia z inną umową cywilną,
zbieg umowy cywilnej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
rola dokumentu składanego przez ubezpieczonego o braku konieczności odprowadzania składek z danej umowy cywilnej,
obowiązki płatnika składek,
opłacanie składek z tytułu kontraktu menedżerskiego, w tym zawartego w ramach działalności gospodarczej,
przypomnienie zasad opłacania składek za członka rady nadzorczej,
Studium przypadku - analiza konkretnych przypadków z pogranicza zmiany przepisów (umowy zlecenia istniejące 1.1.2016 r.);

Zmiany w zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i innych - różne terminy wejścia w życie
nowa metoda określania podstawy wymiary zasiłków przedsiębiorców, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy i pełnego miesiąca ubezpieczenia - od 1.11.2015 r.,
łącznie okresów ubezpieczenia z innego tytułu na poczet prawa do zasiłku - od 1.11.2015 r.
nowe sposoby i forma wystawiania zaświadczeń lekarskich (e-zaświadczenia) - najpóźniej od 1.1.2018 r.
zmiany w zasiłkach macierzyńskich, opiekuńczych i innych - od 14.8.2015 r.,
Studium przypadku - przykładowe obliczenia zasiłku przysługującego przedsiębiorcy w razie choroby powstałej przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia i podczas pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego uzupełnienia;


Inne planowane zmiany dotyczące obowiązków pracodawców
skrócenie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej (planowane wejście w życie 1.1.2016 r.),
wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni roboczych w roku kalendarzowym (trwają prace).


Prowadzący: Renata Majewska jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym.

Studia prawnicze Na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła z dobrym wynikiem w 1997 r., wieńcząc je pracą magisterską pt. "Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy". Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w "Gazecie Ubezpieczeniowej", a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa "Rzeczpospolitej". Przez ostatnie kilka lat działania w "Rzeczpospolitej" prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac "DOBRA FIRMA".


Jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Renata Majewska najczęściej pisała i wciąż pisze o ustalaniu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów i innych pracowników. Tworzy też publikacje o kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, dla również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce).

Renata Majewska napisała kilkadziesiąt publikacji w swoich ulubionych dziedzinach. Jedne z nowszych pozycji jej autorstwa to np. "Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych", "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków", "Podróże pracowników i innych Grup zawodowych ? skutki podatkowe i składkowe".

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z ponad 10-letnim wynagrodzeń. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów.

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Zajęcia poprowadzi specjalistka z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum miasta

Katowice

ul.

woj. śląskie

Centrum miasta

Olsztyn

ul.

woj. warmińsko-mazurskie

Centrum miasta

Gdańsk

ul.

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
brutto od osoby
490
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!