Szkolenie: Najważniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rocznego sprawozdania

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najwazniejsze-zmiany-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-po-nowelizacji-2016-r-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-sporzadzania-planu-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-oraz-rocznego-sprawozdania--68216

Informacje o szkoleniu

 • Najważniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rocznego sprawozdania


  ID szkolenia: 68216
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Queen Boutique Hotel
  Dietla 60
  77-100 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 9-10.02.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

28 lipca 2016 r. weszła w życie wielka nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przygotowując dokumentację zamawiający muszą praktycznie od nowa wykonać swoje wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jest to nowelizacja oceniana jako najtrudniejsza w historii polskiego systemu zamówień publicznych. Zmianie uległa ponad połowa artykułów ustawy, w tym tak ważne przepisy jak te dotyczące określania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia wykonawców, kryteriów oceny ofert.

Szczególnego uwzględnienia wymagają nowe przepisy dotyczące sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nowego wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Ponadto omówimy tematykę udzielania zamówienia do wartości 30 tys. euro. Szczególny nacisk położymy na zagadnienia związane z tym jak oszacować poprawnie wartość małych zamówień, opisać ich przedmiot, a następnie przeprowadzić stosowną procedurę, tak aby zamawiający nie naraził się na zarzuty nieoszczędnego i niecelowego wydatkowania środków.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamawiających, wykonawców oraz podmiotów wykonujących audyt i kontrolę zamówień publicznych.

Program szkolenia:

Dzień 1


1. Obowiązek dzielenia zamówień na części.

2. Nowe terminy składania ofert, zasady dotyczące poprawności wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Poprawne wybranie i opisanie warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji (zdolność techniczna lub zawodowa, zdolność ekonomiczna lub finansowa, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej).

4. Nowe przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)

5. Korzystanie przez wykonawców z potencjału innych podmiotów.

6. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia po nowemu, w ramach tzw. „odwróconej procedury”. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz Europejski Jednolity Dokument Zamówienia. Kolejność składania i badania dokumentów złożonych przez wykonawców. Wzywanie do uzupełnień z art. 26 ust. 3.

7. Kryteria oceny ofert po nowelizacji, kryteria pozacenowe. Nowe kryterium „kosztu”.

Dzień 2


1. Podwyższenie progu bagatelności do 30 tysięcy euro, jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.

2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

3. Tworzenie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia.

5. Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu "małych zamówień".

7. Regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro - potrzebny czy nie?

8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.

9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".

10. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r.

11. Zamówienia do 30 tys. euro oraz pozostałe zamówienia w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.

12. Sposób wypełniania nowych tabeli rocznego sprawozdania.

13. Pytania uczestników.

Informacje o prelegentach:

Piotr Wiśniewski
Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji "Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców", wydawnictwa Forum. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika "Monitor Zamówień Publicznych", miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz wydawnictwa INFOR Ekspert Sp. z o.o. Współpracownik portali przetargi.pl oraz przetargi.info.pl (odpowiedzi na pytania użytkowników forum, zamieszczanie informacji, porad prawnych związanych z tematyką zamówień publicznych). Trener zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla urzędów centralnych, ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych w ramach Projektu "Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich" oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast i starostw powiatowych. Praktyk, Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym postępowań o wartości powyżej 20.000.000 euro poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 859,77 zł brutto - Cena- 699 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Szkolenie, kurs: Najważniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rocznego sprawozdania