Naliczanie opłat środowiskowych oraz przygotowanie raportu do KOBIZE - warsztaty teoretyczno - praktyczne

O szkoleniu

Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego przygotowania dokumentów
i sprawozdań w zakresie:
-wyliczenia poziomu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska,
-ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
-przygotowania wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
-przygotowania sprawozdania do KOBIZE
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiadających z przygotowanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska oraz za gospodarkę odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach w wyniku działalności których powstają odpady oraz są wprowadzane gazy i pyły do powietrza w sposób zorganizowany.

Program szkolenia

Blok I – zasady przygotowywania danych
1.Omówienie podstaw prawnych i podstawowych pojęć :
-Omówienie pojęcia: instalacja, zakład, źródło emisji, warunki funkcjonowania instalacji
- Wymagane pozwolenia lub inne zgłoszenia w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
-Omówienie zasady wnoszenia opłaty podwyższonej
- Omówienie kogo dotyczy obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE

Blok II – Warsztaty - obliczenie wielkości emisji , przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji, zasady sporządzania raportu dla KOBIZE
1.Ustalenie wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska:
-emisja pyłów i gazów z procesów spawania,
-emisja gazów z procesów malowania
- emisja gazów z procesów spalania paliw w silnikach,
-emisja gazów i pyłów z procesów energetycznego spalania paliw,
-emisja z pozostałych procesów technologicznych
2.Przygotowanie „Zbiorczego zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat”.
3.Zasady sporządzania raportu dla KOBIZE
Przedstawienie informacji dotyczących prawidłowego przeprowadzenia rejestracji w elektronicznej bazie danych
Analiza zakresu informacji jakie muszą zostać zawarte w raporcie

Czas trwania

6

Prelegenci

Izabela Dziubak - Ekspert w dziedzinie Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania (jakość i środowisko), audytor środowiskowy (uprawnienia IRCA), doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Kraków

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

CZJ INFOX

Kraków

Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
492
Cena zawiera:
  • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego faxem na numer: (12) 653 20 13 lub (12) 295 08 00 lub elektronicznie na adres : szkolenia@czj-infox.pl O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków Kalwaryjska 69
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!