Naruszenie zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy ue

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procedur postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Trener, korzystając ze swojego doświadczenia, omówi między innymi cały proces wynikający z konieczności zwrotu środków z funduszy unijnych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Kodeks postępowania administracyjnego w procesie zwrotu środków z funduszy UE
Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 UFP
Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
Orzecznictwo Naczelnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Wezwania do zwrotu środków
Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych – art. 207 UFP?
Obliczanie wysokości odsetek
Zwrot środków a pomniejszenie kolejnej płatności
Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
Okres wykluczenia – procedura odwoławcza?
Egzekucja administracyjna
Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym (umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty)
Zgłoszenia wierzytelności
Umorzenie postępowania o zwrocie środków
Odzyskiwanie środków na gruncie prawa cywilnego
Opłata komornicza
Korekty finansowe
System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
Nadużycia finansowe - oszustwa

Dzień II

Naruszenie zasad realizacji projektu a okres trwałości projektu
Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
Kontrowersje dotyczące początku okresu obowiązywania trwałości projektu
Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
Upadłość beneficjenta – jak odzyskać środki dofinansowania?
Oszukańcze bankructwo
Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
Kontrola zarządcza – kontrola finansowa
Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
Kontrole na miejscu realizacji projektów
Współpraca IZ / IW z organami ścigania – dobre praktyki
Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa
Przepisy kodeksu karnego - oszustwo dotacyjne
Powody umorzeń postępowań dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków UE
Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych przed Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Rafał Solecki

Gdzie i kiedy

Warszawa 19-20 maj 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!