Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-biznesowe-miedzynarodowe-73466-id453

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje biznesowe międzynarodowe


  ID szkolenia: 73466
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 17:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia jest skoncentrowany na 3 aspektach negocjacji międzynarodowych:

Sposobach komunikacji słownej i nie werbalnej między negocjatorami, reprezentującymi różne regiony świata
Czynnikach kulturowych, mających wpływ na dynamikę, przebieg, sposób prowadzenia negocjacji,
Narzędziach negocjacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i wybranych krajów świata, z którymi Polska posiada najbardziej rozwinięte kontakty handlowe.
Podczas szkolenia szczególna uwaga będzie poświęcona następującym zagadnieniom:

Zwyczajom i zachowaniom kulturowym, których znajomość i ich uwzględnianie prowadzi do budowania właściwych relacji i lepszego zrozumienia między negocjatorami oraz sukcesu w negocjacjach,
Umiejętnościom właściwego odbierania i analizowania sygnałów: werbalnych i body language negocjatora, reprezentującego inną kulturę, elastycznego reagowania na nie i wykorzystania ich dla lepszej realizacji celów negocjacyjnych,
Dokładnemu poznaniu strategii i ról negocjacyjnych w poszczególnych regionach świata, szczególnie w zakresie podejmowania kluczowych decyzji negocjacyjnych.
Cele szkolenia:

przekazanie wiedzy o: systemach wartości i kulturowych, standardach działania i sposobach komunikacji w różnych regionach świata,
zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi na rynkach międzynarodowych,
praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu.
Korzyści dla uczestników:
uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o procesie negocjacji
poznanie własnych stylów : komunikacji i negocjacji oraz metod ich skutecznego zastosowanie w negocjacjach z partnerami zagranicznymi
poznanie technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych
poznanie podstawowych kodów kulturowych i stylów zachowań oraz ich wypływu na charakter i przebieg negocjacji
poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach oraz zasad przeciwdziałania próbom manipulacji w tym zakresie
poznanie zasad stosowania elementów etykiety , protokołu i zachowań w negocjacjach biznesowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób, które w swojej pracy uczestniczą w procesach negocjacji międzynarodowych.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Przedstawienie się uczestników, program ramowy szkolenia, oczekiwania, kontrakt uczestników

Style komunikacji interpersonalnej, ich wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne wyniki negocjacji

 • Podstawowe wymiary
 • Charakterystyczne zachowana
 • Silne strony
 • Źródła problemów i dostosowywanie się do nich

Profil stylu negocjowania

 •  Samoocena umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie profilu negocjacyjnego

Wprowadzenie w tematykę kultury

 • Definicja
 • Zaprogramowanie
 • Model góry lodowej

Model kultury

 • Model polskiej kultury
 • Stereotypy kulturowe czyli jak Polacy widzą inne narody a jak inni widzą Polaków
 • Stereotypy na wesoło
 • Szok kulturowy
 • Polacy jako negocjatorzy

Czynniki kulturowe wpływające istotnie na prowadzenie handlu i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 • Sposób  komunikacji z otoczeniem,
 • Stosunek do czasu,
 • Stosunek do religii,
 • Stosunek osoby do społeczeństwa,
 • Kontakty międzyludzkie,
 • Status hierarchiczny,
 • Stosunek do ceremonii,
 • Struktury przedsiębiorstw,
 • Charakter negocjacji,

Istota, typy i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 • na podstawowych obszarów kulturowych świata:

–       Europa Północno-Zachodnia, USA, kraje anglojęzyczne

–       Kraje Morza Śródziemnego i Ameryki Południowej

–       Kraje Bliskiego Wschodu

–       Kraje Środkowego Wschodu

–       Kraje Dalekiego Wschodu

 • z najważniejszymi partnerami handlowych Polski:

–       Niemcy

–       Francja

–       Włochy

–       Wielka Brytania

–       USA

–       Rosja

–       Egipt

–       Indie

–       Chiny

–       Japonia

Systemowe przygotowanie do negocjacji

 • Określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych
 • Analiza stanu wyjściowego i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej
 • Scenariusz działania w poszczególnych fazach negocjacji

Dzień drugi

Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej

 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Europy Północno-Zachodniej (alternatywnie – z partnerem z basenu Morza Śródziemnego, alternatywnie z partnerem z USA, alternatywnie z partnerem z Europy Wschodniej)
 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z krajów Ameryki Północnej (alternatywnie – z partnerem z obszaru Ameryki Południowej )
 • Prowadzenia negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Bliskiego Wschodu (alternatywnie – z partnerem z obszaru Środkowego Wschodu,  alternatywnie – z partnerem z obszaru Dalekiego Wschodu )

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Negocjacje biznesowe międzynarodowe