Szkolenie

Negocjacje dla prawników - inspirujące warsztaty specjalistyczne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poprawa efektywności pracy prawników, zwiększenie konkurencyjności firm prawniczych oraz:
-uzyskanie przez uczestników umiejętności negocjacyjnych: przygotowanie elastycznego stanowiska, bezpieczne otwarcie, identyfikacja impasu, wybór właściwej taktyki jego przełamania, manipulacje negocjacyjne i obrona przed chwytami manipulacyjnymi w ich naturalnej kolejności;
-uzyskanie indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego;
-zdobycie umiejętności planowania, prowadzenia oraz w produktywny sposób zamykania negocjacji zgodnie ze swoimi celami i oczekiwaniami;
-zdobycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją ze strony Partnerów negocjacji oraz skutecznego i etycznego wywierania na nich wpływu.

Korzyści dla uczestników:

Prawnicy spotykają się z wieloma sytuacjami negocjacyjnymi w swojej codziennej pracy. W niektórych przypadkach są wsparciem dla klientów, w innych prowadzą negocjacje w imieniu własnym. Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać wysokie kwalifikacje negocjacyjne znacznie poszerzające pole możliwości prawnika. W trakcie zajęć zostanie przekazana praktyczna wiedza w formie inspirujących warsztatów.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Projekt przygotowany jest w odpowiedzi na potrzeby prawników wszystkich specjalnościnegocjujących zarówno w imieniu klienta jak i w imieniu własnym, a w szczególności dla:
-radców prawnych i adwokatów,
-aplikantów,
-właścicieli kancelarii,
-partnerów osób uruchamiających własne kancelarie
-pracowników działów prawnych sektora publicznego i prywatnego,
-wszystkich osób zainteresowaną podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

Program szkolenia:

NEGOCJACJE CZYLI KONSTRUKTYWNA FORMA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.
Negocjacje dla prawników - czyli jak wykorzystać potencjał i energię skutecznej komunikacji.
Istota zarządzania konfliktem – niezwyciężone źródło możliwości.
Techniki konstruktywnego rozwiązywania sporów.
Proces prowadzenia negocjacji – wykorzystanie strategii stopniowego nacisku.
NEGOCJACJE W ŚWIETLE ASPEKTÓW PRAWNYCH – ZARYS PODSTAWOWYCH ZAGDNIEŃ.
Podstawowe ograniczenia prawne wynikające m.in. z kodeksu postępowania cywilnego, postępowania pojednawczego.
Negocjacje a mediacje – przegląd głównych różnic.
EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I SPORÓW – CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ POŻĄDANE REZULTATY.
Źródła konfliktów i sporów – czyli jak dotrzeć do sedna sprawy i jak przygotować się do właściwych negocjacji.
Cykl rozwoju konfliktu, jego dynamika i uwarunkowania.
Przegląd technik zarządzania w celu dokonania właściwej diagnozy sytuacji.
Możliwości aktywnego oddziaływania - przegląd taktyk negocjacyjnych.
Atrybuty siły, władzy i zgody - jak połączyć twarde negocjacje z miękkim stylem osobistym i osiągnąć zamierzony rezultat.
Zaufanie w negocjacjach – co zrobić, aby budować porozumienie oparte na rzeczywistych potrzebach stron.
KLUCZOWE ETAPY PROCESU NEGOCJACYJNEGO.
Proces negocjacyjny – podział negocjacji na etapy.
Schemat spotkania negocjacyjnego.
Ustalenie potrzeb i możliwości oddziaływania partnera.
Identyfikacja kwestii spornych i wspólnych.
Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach.
Przyjmowanie właściwej strategii uzależnionej od celu i postawy partnera.
Podstawowe reguły w negocjacjach.
KRYTERIA WYBORU OPTYMALNEJ STRATEGII NEGOCJACYJNEJ.
Ustalenie celu negocjacji i wskazanie priorytetów.
Przygotowanie miejsca i czasu negocjacji.
Rozpoznanie siebie -własny styl negocjowania.
Sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Przegląd strategii negocjacyjnych i ich praktyczne wykorzystanie.
Reakcje emocjonalne – czyli jak nie prowadzić negocjacji i łagodzić drażliwe elementy.
Racjonalność podejmowanych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.
Podstawowe elementy harmonijnej relacji: racjonalizm, zrozumienie, wiarygodności i komunikacja.
KOMUNIKACJA – JAK SŁUCHAĆ, ZACHĘCAĆ DO MÓWIENIA I SZUKAĆ LEPSZEGO KONTAKTU.
Skuteczna komunikacja w negocjacjach – kluczowe warunki wstępne do oceny postrzegania rzeczywistości przez partnerów negocjacyjnych.
Przegląd technik skutecznej argumentacji, przekonywania, perswazji, wywierania wpływu.
Połączenie elementów w spójną całość - wyjaśnianie obszarów interesów.
Metoda monitorowania dialogu i procesu dochodzenia do porozumienia.
Wyjaśnianie wszystkich obszarów interesów i końcowych ustaleń.
PRAKTYCZNE UJĘCIE NEGOCJACJI – CZYLI JAK SPRAWIĆ, ABY PARTNER NIE ODRZUCAŁ NASZYCH PROPOZYCJI.
Sytuacje trudne w negocjacjach prawniczych.
Błędy negocjacyjne – czyli jak budować tzw. „mosty zwodzone”.
Jak radzić sobie z obiekcjami, oporem i odmową.
Reguła wzajemnego szacunku.
Umiejętność mówienia i słuchania na rzecz wypracowania lepszego porozumienia.
ZAKONCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
Omówienie procesu negocjowania.
Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
Zakończenie szkolenia.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1450 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1790 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkol

Prelegenci

Cytat
Specjalizacja trenerska:
Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i ceniony konsultant z zakresu negocjacji i mediacji. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów, negocjatorów oraz w coachingu. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Od kilku lat prowadzi szkolenia, treningi umiejętności dla kadry zarządzającej, doradców zespołów pracy oraz mediatorów. Jako prelegent wykorzystuje aktywne metody pracy z uczestnikami szkoleń, przekazując im praktyczną wiedzę i umiejętności.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 października 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 października 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 października 2015
Hotel*** w Centrum

Warszawa

---

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 lutego 2012
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1450 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1790 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!