Negocjacje - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi Klienta

O szkoleniu

Przygotowanie do wystąpień publicznych. W jaki sposób wypaść dobrze przed kamerą i czuć się z tym dobrze. Jak zachować się w starciu z dziennikarzem, jak wypaść dobrze przed kamerą i jakich nie popełniać błędów, czyli kwintesencja szkolenia z zakresu kontaktu z mediami.
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami szkolenia:.• Kierownicy poszczególnych działów uprawnieni do kontaktu z mediami. • Kadra zarządzająca. • Kierownicy projektów. • Osoby mające wpływ na wizerunek firmy, reprezentujące firmę na zewnątrz. • Rzecznicy prasowi.

Program szkolenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste:

1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji.
3. Język Perswazji w procesie negocjacji.
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji.
5. Obrona przed manipulacją.

II. Proces negocjacyjny:

1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze.
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne.
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania.
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie.
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych.
7. Cele i strategie w negocjacjach.
8. Scenariusze negocjacyjne.
9. Techniki negocjacyjne
a. Techniki na otwarcie procesu.
b. Techniki w trakcie.
c. Techniki zamknięcia.

III. Negocjacje w praktyce

1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych.
2. Symulacje.
3. Gry negocjacyjne.

Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,

b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,

c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,

d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,

e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia,

f) odgrywanie ról, czyli praca z kamerą służąca analizie własnych zachowań, umożliwiająca odroczoną w czasie ocenę, wpływającą na wyższy poziom obiektywizmu oraz racjonalnej oceny bez udziału emocji,

g) analizy video, wykorzystane w trakcie etiud trenerskich, które pozwalają na fragmentaryzację zapisu, umożliwiającą szczegółową analizę zachowań, poczynionych działań oraz dokonanych wyborów.

Czas trwania

1 dzień x 7 godzin
TERMINY SZKOLENIA:
27-28.06.2017
17-18.07.2017
04-05.09.2017
20-21.11.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto/os
1 520
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!