Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-doskonalenie-kompetencji-pracownikow-sprzedazy-i-obslugi-klienta-40630-id127

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi Klienta


  ID szkolenia: 40630
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień x 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  27-28.06.2017
  17-18.07.2017
  04-05.09.2017
  20-21.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotowanie do wystąpień publicznych. W jaki sposób wypaść dobrze przed kamerą i czuć się z tym dobrze. Jak zachować się w starciu z dziennikarzem, jak wypaść dobrze przed kamerą i jakich nie popełniać błędów, czyli kwintesencja szkolenia z zakresu kontaktu z mediami.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia:.• Kierownicy poszczególnych działów uprawnieni do kontaktu z mediami. • Kadra zarządzająca. • Kierownicy projektów. • Osoby mające wpływ na wizerunek firmy, reprezentujące firmę na zewnątrz. • Rzecznicy prasowi.

Program szkolenia:

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste:

1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji.
3. Język Perswazji w procesie negocjacji.
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji.
5. Obrona przed manipulacją.

II. Proces negocjacyjny:

1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze.
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne.
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania.
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie.
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych.
7. Cele i strategie w negocjacjach.
8. Scenariusze negocjacyjne.
9. Techniki negocjacyjne
a. Techniki na otwarcie procesu.
b. Techniki w trakcie.
c. Techniki zamknięcia.

III. Negocjacje w praktyce

1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych.
2. Symulacje.
3. Gry negocjacyjne.

Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,

b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,

c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,

d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,

e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia,

f) odgrywanie ról, czyli praca z kamerą służąca analizie własnych zachowań, umożliwiająca odroczoną w czasie ocenę, wpływającą na wyższy poziom obiektywizmu oraz racjonalnej oceny bez udziału emocji,

g) analizy video, wykorzystane w trakcie etiud trenerskich, które pozwalają na fragmentaryzację zapisu, umożliwiającą szczegółową analizę zachowań, poczynionych działań oraz dokonanych wyborów.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1520 pln netto/os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Negocjacje - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi Klienta