Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-umow-budowlanych-zarzadzanie-roszczeniami-75392-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce negocjowania warunków umów budowlanych i wiedzy dotyczącej zarządzania roszczeniami.

Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie przygotowania warunków umownych w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed-negocjacyjnej, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją, form zgłaszanych roszczeń oraz ich skutecznego egzekwowania.

Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów umowy o roboty budowlane budowlanego, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane oraz zarządzania roszczeniami, wynikającymi z przebiegu procesu budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do:

osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy popełnione w fazie negocjowania warunków umownych inwestycji budowlanej.
Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych za skuteczne, zgłaszanie i egzekwowanie roszczeń z tytułu realizowanej umowy.

Program szkolenia:

Umowa o roboty budowlane:

 • Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg) Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
 • Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
 • Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Zasady i procedura negocjowania najistotniejszych postanowień umów o roboty budowlane
 • Przykłady orzecznictwa sądów w zakresie istotnych postanowień umów o roboty budowlane, w tym o roszczeniach wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe, przedawnienie roszczeń
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawcy umowy

Umowa o roboty budowlane – zagadnienia szczegółowe, czyli struktura przedmiotu negocjacji umowy- prace przygotowawcze

 • Definicje ustalone przez Strony, – czyli jak odczytać i stosować tzw. „słownik umowy”
 • Przedmiot i zakres umowy – wpływ na zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia – możliwość zmiany zakresu.
 • Ćwiczenie; „Trzy najważniejsze kwestie”
 • Trening negocjacji:
  • postawy negocjacyjne – test Kil mana
  • negocjacje cenowe- ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków płatności – ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków specyficznych umowy o roboty budowlane – test.

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami