Szkolenie: NEGOCJACJE W BIZNESIE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -WARSZTATY Z PROF. DR HAB. ZBIGNIEWEM NĘCKIM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-w-biznesie---doskonalenie-umiejetnosci-negocjacyjnych--warsztaty-z-prof-dr-hab-zbigniewem-neckim-69245

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Sztuka negocjacji - Doskonalenie umiejętności negocjowania

Negocjacje towarzyszą człowiekowi od zawsze. Są one także nieodzowną częścią gry rynkowej i komunikowania się uczestników rynku. Sukcesy czy porażki odnoszone na tym polu decydują, w znacznej mierze, o pozycji rynkowej firmy, a także o pozycji menedżera czy pracowników, którzy negocjacje mają w swoich obowiązkach.
Istota sztuki negocjacji sprowadza się do zrozumienia potrzeb partnera i nabycia umiejętności zaspokajania ich w taki sposób, aby w zamian otrzymywać to, czego najbardziej potrzebujemy. Dlatego też przynajmniej pozornie finał negocjacji winien być sukcesem dla obu stron, czyli powinien prowadzić do wspólnej wygranej. Taka sytuacja zapewni obopólne zadowolenie.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowania, prowadzenia i podsumowania negocjacji głównie w sytuacjach biznesowych ale i w sytuacjach konfliktów społecznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska oraz pracownicy, którzy mają negocjacje w swoich obowiązkach.

Program szkolenia:

I. Przełamywanie impasu i manipulacje czasem jako strategie przyspieszania lub zwalniania procesów negocjacyjnych;

II. Kontrolowanie atmosfery w rozmowach: ataki personalne, agresja i niekonsekwencje jako wzrost napięcia, kooperacja i zmiana słabości w siłę jako wzrost porozumienia;

III. Percepcja autorytetu, władzy i siły negocjacyjnej: techniki budowania wrażenia i zarządzania relacją;

IV. Strategie konstruktywne i destrukcyjne, manipulacyjne i otwarte taktyki zdobywania przewagi i regulowania relacji.

V. Sytuacje trudne w rozmowach: odmowa negocjowania, groźby, niespodziewane taktyki i elementy zaskoczenia;

VI. Negocjacje grupowe: tworzenie zgranych zespołów negocjacyjnych, konflikty publiczne, negocjacje między instytucjami, mediacja.

VII. Indywidualne kierunki rozwoju: analiza indywidualnych zachowań negocjacyjnych uczestników pod kątem ich silnych i słabych stron.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Psycholog społeczny, ekspert w zakresie kierowania zasobami ludzkimi, negocjacji, znany i doświadczony trener, autor setek publikacji książkowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych, jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Zajęcia treningowe prowadzone wg tych programów dotyczą: rozwijania umiejętności menedżerskich, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 12 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: NEGOCJACJE W BIZNESIE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -WARSZTATY Z PROF. DR HAB. ZBIGNIEWEM NĘCKIM