Negocjacje w biznesie

O szkoleniu

Na szkoleniu z negocjacji omówimy zagadnienia: skuteczne negocjacje, rodzaje negocjacji, strategie negocjacyjne, techniki negocjacyjne, taktyki negocjacji, psychologiczne podstawy negocjacji, skuteczna komunikacja w negocjacjach, jak przygotować się do negocjacji, jak prowadzić negocjacje, jak zacząć negocjacje, reguła "win-win".

Szkolenie z negocjacji może być korzystne dla każdego z nas - niezależnie od wykonywanego zawodu. Mimo że negocjacje kojarzą się z procesem prowadzonym za zamkniętymi drzwiami wielkich międzynarodowych korporacji, to umiejętność prowadzenia negocjacji może być przydatna w codziennym – zarówno zawodowym, jak i osobistym. Dzięki technikom negocjacyjnym możemy efektywniej osiągać swoje cele przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z partnerem negocjacyjnym, w myśl reguły „win-win”.

Cele szkolenia:

 • nabycie kompetencji samodzielnego, skutecznego prowadzenia negocjacji,
 • nabycie umiejętności świadomego stosowania technik negocjacyjnych w codziennej pracy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • większa pewność siebie w codziennej pracy i życiu osobistym,
 • szybsze i bardziej skuteczne osiąganie celów zawodowych i prywatnych,
 • umiejętność zakończenia negocjacji zgodnie z ich intencją.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • istocie, warunkach i zasadach skutecznego procesu negocjacji, 
 • psychologicznych aspektach kluczowych do uzyskania pożądanego efektu w negocjacjach,
 • głównych czynnikach wpływających na skuteczność osoby negocjatora,
 • swojej osobowości – mocnych stronach i obszarach do rozwoju jako profesjonalnego negocjatora,
 • zasadach skutecznej komunikacji interpersonalnej w procesie negocjacji,
 • najlepszych technikach i taktykach negocjacyjnych,
 • sposobach na efektywne prowadzenie i finalizowanie procesu negocjacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • zbudowania postawy profesjonalnego negocjatora,
 • właściwego przygotowania się do procesu negocjacji,
 • wyznaczania celów i parametrów negocjacyjnych oraz opracowania alternatyw,
 • skutecznego komunikowania się oraz prowadzenia procesu argumentowania,
 • prowadzenia całościowego procesu negocjacyjnego zgodnie z fundamentalnymi etapami,
 • stosowania technik i taktyk negocjacyjnych oraz ich właściwego dopasowania do etapów procesu negocjacji,
 • przeciwdziałania próbom manipulacji, czy też wywierania presji w negocjacjach,
 • opanowania emocji w kluczowych momentach.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy na każdym szczeblu, którzy w swojej pracy wykorzystują negocjacje, m.in.:

 • handlowcy,
 • sprzedawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra kierownicza,
 • menedżerowie zespołów.

Program szkolenia

Wprowadzenie do negocjacji

 • istota negocjacji
 • rodzaje negocjacji
 • warunki i zasady dobrych negocjacji
 • moja rola w procesie negocjacji

Psychologiczne podstawy negocjacji

 • podstawowe prawa psychologiczne kluczowe w negocjacjach
 • reguły wpływu społecznego w procesie negocjacyjnym
 • kompetencje zawodowe negocjatora
 • budowanie profesjonalnej postawy negocjatora
 • osobowość a wybór stylu negocjacyjnego,
 • emocje i samoocena w negocjacjac

Komunikacja w negocjacjach

 • znaczenie stylu komunikacyjnego
 • budowanie asertywnej postawy w komunikacji negocjatora
 • aktywne słuchanie w procesie negocjacji

Przygotowanie do negocjacji i strategia

 • parametry negocjacji i ustalanie celów
 • BATNA – najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia
 • silne i słabe strony partnerów negocjacji
 • identyfikacja interesów i potrzeb partnera negocjacyjnego
 • odróżnienie stanowisk od interesów negocjacyjnych – u obu stron negocjacji

Prowadzenie negocjacji

 • techniki i taktyki negocjacyjne – poznanie technik i obrona przed nimi
 • dopasowanie technik i taktyk do danej fazy w procesie negocjacji
 • pat, impas i zastój – strategie przełamywania oporu w negocjacjach
 • efektywne finalizowanie procesu negocjacji
 • skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

Praktyka negocjacji

 • gra negocjacyjna oparta na przypadkach negocjacyjnych przygotowanych przez uczestników
 • omówienie negocjacji (wskazanie mocnych i słabych stron, podpowiedzi dodatkowych argumentów negocjacyjnych od trenera)

Odpowiedzi na pytania od uczestników. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 10:00-16:00

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Wspierania Psychoedukacji, certyfikowany trener negocjacji, certyfikowany coach oraz team coach ICF, socjolog, licencjonowany doradca zawodowy, wykładowca akademicki kierunku MBA – Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Obecnie również licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – naukowego modelu badania i rozwijania odporności psychicznej.

Praktyk metody Points of You, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Dialogu Motywującego. Ukończyła ponadto Podyplomowe Studia Menadżerskie – Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Śląskim oraz Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektami na Akademii WSB. Posiada międzynarodowe certyfikaty Project Manager – International Project Management Association (IPMA®) oraz American Certification Institute® w zakresie: Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz międzynarodowy certyfikat profesjonalnego negocjatora – Certified International Professional Negotiator (CIPN®).

Doświadczenie zawodowe oraz negocjacyjne zdobywała przez kilkanaście lat pracy głównie na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowym środowisku, zarządzając działem HR, jak również działem sprzedaży i marketingu w branży automotive oraz nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. 

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, wykładów, prelekcji i prezentacji nabywała od 2004 roku w różnych obszarach, zarówno jako licencjonowany doradca zawodowy, jak i podinspektor Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta. Następnie prowadziła liczne szkolenia wewnętrzne oraz prezentacje jako Kierownik Biura Zarządu oraz szef Działu HR. Szkolenia biznesowe były też nieodłącznym elementem jej pracy w roli Dyrektora Handlowego.

Specjalizuje się w tematyce spełnienia zawodowego, wzmacniania odporności psychicznej i przeciwdziałania stresowi, rozwijania przyjaznych środowisk pracy, nastawionych na zarządzanie w nurcie Management 3.0, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów oraz szeroko pojętym HR, w tym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Prowadzi również szkolenia z negocjacji biznesowych i komunikacji w obsłudze klienta. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!