NEGOCJACJE W BIZNESIE – SKUTECZNE TECHNIKI I METODY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem technik budowania i umocnienia kontaktu, przełamywania oporu i wywierania wpływu.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:
• Dynamiki procesu przekonywania i dochodzenia do porozumienia podczas negocjacji
• Stylów, znaczenia celów, określenia przedziałów, etapów, elementów i zasad procesu negocjacyjnego
• Technik i chwytów sprzedającego /kupującego
• Rozpoznawania i uwzględniania podczas rozmów typów negocjatorów

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:
• Rozpoznawania i neutralizowania taktyk i chwytów negocjacyjnych partnera negocjacji
• Świadomego wyboru strategii negocjacyjnej
• Definiowania dostrzegania i wykorzystywania podczas negocjacji i dochodzenia do porozumienia, wspólnych interesów i potrzeb przy zachowaniu respektu dla odmiennych stanowisk
• Umiejętności targowania się, przekonywania, argumentowania stosowania zaprzeczeń niebezpośrednich oraz sztuki ustępowania w negocjacjach
Kto powinien wziąć udział?
Osoby prowadzące negocjacje, handlowcy, kierownicy, osoby zarządzające oraz inne osoby które prowadzą rozmowy z Klientami gdzie zachowanie relacji i zadowolenia Klienta ze współpracy jest elementem wpływającym na efekt negocjacji.

Program szkolenia

Terminy
19 10 2015 - 20 10 2015 - Warszawa
22 10 2015 - 23 10 2015 - Wrocław
19 11 2015 - 20 11 2015 - Poznań
10 12 2015 - 11 12 2015 - Warszawa


Program

1. Wprowadzenie do negocjacji
• Ćwiczenie – umiejętność negocjowania
• Wnioski ze scenki negocjacyjnej
• Definicje, pojęcia i fakty dotyczące negocjacji
• Sprzedaż a negocjacje

2. Prowadzenie negocjacji w stylu
• Paradygmat „wygrany-wygrany”
• Płaszczyzny racjonalna i emocjonalna, organizacyjna i osobista
• Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące negocjatora
• Cechy dobrego negocjatora
• Style negocjatora – test autoanalizy
• Ćwiczenia – scenki negocjacyjne w różnych stylach

3. Efektywne planowanie negocjacji
• Jakich informacji potrzebujemy
• Zdobywanie informacji o drugiej stronie
• Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony
• Sformułowanie problemów
• Konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie negocjacji

4.Ustalanie zmiennych negocjacyjnych BATNA
• Identyfikacja zmiennych negocjacyjnych
• Priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron
• Dążenie do rozwiązań satysfakcjonujących obie strony
• Konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie zmiennych
• Alternatywy – BATNA
• Korzyści z posiadania BATNA
• Jak konstruować własną BATNA

5. Konflikt w negocjcjach
• Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
• Źródła konfliktów
• Metody identyfikowania konfliktów i ich rozwiązywania
• Konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
• Konflikt a wartości?
• Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych

6. Rola komunikacji w negocjacjach
• Ćwiczenie – umiejętność negocjowania style komunikowania
• Skuteczne formuły komunikacyjne w negocjacjach
• Studium przypadku negocjacyjnego
• Ćwiczenie konkretnych zachowań negocjacyjnych

7. Podsumowanie
• Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
• Indywidualny plan działania

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1200 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub hotelu w centrum miasta

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 grudzień 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!