Szkolenie: NEGOCJACJE W BIZNESIE – SKUTECZNE TECHNIKI I METODY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-w-biznesie-skuteczne-techniki-i-metody-64004-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem technik budowania i umocnienia kontaktu, przełamywania oporu i wywierania wpływu.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:
• Dynamiki procesu przekonywania i dochodzenia do porozumienia podczas negocjacji
• Stylów, znaczenia celów, określenia przedziałów, etapów, elementów i zasad procesu negocjacyjnego
• Technik i chwytów sprzedającego /kupującego
• Rozpoznawania i uwzględniania podczas rozmów typów negocjatorów

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:
• Rozpoznawania i neutralizowania taktyk i chwytów negocjacyjnych partnera negocjacji
• Świadomego wyboru strategii negocjacyjnej
• Definiowania dostrzegania i wykorzystywania podczas negocjacji i dochodzenia do porozumienia, wspólnych interesów i potrzeb przy zachowaniu respektu dla odmiennych stanowisk
• Umiejętności targowania się, przekonywania, argumentowania stosowania zaprzeczeń niebezpośrednich oraz sztuki ustępowania w negocjacjach

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby prowadzące negocjacje, handlowcy, kierownicy, osoby zarządzające oraz inne osoby które prowadzą rozmowy z Klientami gdzie zachowanie relacji i zadowolenia Klienta ze współpracy jest elementem wpływającym na efekt negocjacji.

Program szkolenia:

Terminy
19 10 2015 - 20 10 2015 - Warszawa
22 10 2015 - 23 10 2015 - Wrocław
19 11 2015 - 20 11 2015 - Poznań
10 12 2015 - 11 12 2015 - Warszawa


Program

1. Wprowadzenie do negocjacji
• Ćwiczenie – umiejętność negocjowania
• Wnioski ze scenki negocjacyjnej
• Definicje, pojęcia i fakty dotyczące negocjacji
• Sprzedaż a negocjacje

2. Prowadzenie negocjacji w stylu
• Paradygmat „wygrany-wygrany”
• Płaszczyzny racjonalna i emocjonalna, organizacyjna i osobista
• Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące negocjatora
• Cechy dobrego negocjatora
• Style negocjatora – test autoanalizy
• Ćwiczenia – scenki negocjacyjne w różnych stylach

3. Efektywne planowanie negocjacji
• Jakich informacji potrzebujemy
• Zdobywanie informacji o drugiej stronie
• Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony
• Sformułowanie problemów
• Konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie negocjacji

4.Ustalanie zmiennych negocjacyjnych BATNA
• Identyfikacja zmiennych negocjacyjnych
• Priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron
• Dążenie do rozwiązań satysfakcjonujących obie strony
• Konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie zmiennych
• Alternatywy – BATNA
• Korzyści z posiadania BATNA
• Jak konstruować własną BATNA

5. Konflikt w negocjcjach
• Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
• Źródła konfliktów
• Metody identyfikowania konfliktów i ich rozwiązywania
• Konflikt pozorny vs. konflikt rzeczywisty
• Konflikt a wartości?
• Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych

6. Rola komunikacji w negocjacjach
• Ćwiczenie – umiejętność negocjowania style komunikowania
• Skuteczne formuły komunikacyjne w negocjacjach
• Studium przypadku negocjacyjnego
• Ćwiczenie konkretnych zachowań negocjacyjnych

7. Podsumowanie
• Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
• Indywidualny plan działania

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1200 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub hotelu w centrum miasta

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: NEGOCJACJE W BIZNESIE – SKUTECZNE TECHNIKI I METODY