Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-z-dostawcami-poziom-zaawansowany-73616-id453

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany


  ID szkolenia: 73616
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Polskę wyróżnia w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo wysoki poziom konkurencji w gospodarce. Wolny rynek prowadzi do presji na ceny usług i towarów. Powoduje to ich obniżenie i spadek rentowności przedsiębiorstw dostarczających towary na rynek. Jedną z dróg poprawy wyników finansowych firm jest polepszenie warunków ich zakupów.

Osoby odpowiedzialne za zakupy mają za zadanie obniżać koszty pozyskiwania komponentów, półfabrykatów, materiałów i urządzeń czy usług podwykonawców, stąd też wzrasta znaczenie pionów zakupów i zaopatrzenia.

Kupcy czy zaopatrzeniowcy naciskani przez swoich szefów muszą renegocjować w dół raz już podpisane umowy. Wyniki negocjacji zakupowych prowadzonych przez kupców przekładają się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, często decydują też o „być albo nie być” wielu dostawców.


O sukcesie decydują kupcy, którzy codziennie zadają sobie pytania typu:

Jak mogę jeszcze lepiej przygotować się do negocjacji?
Jaką powinienem wybrać strategie i techniki, dostosowane do konkretnej negocjacji?
Jak powinienem prowadzić negocjacje?
Jakie stosować narzędzia komunikacji, argumentacji i wpływania na drugą stronę?
Jak lepiej zabezpieczyć interesy kontraktowe firmy?


Odpowiedzi na te pytania pomogą udzielić warsztaty, których celem jest rozsze­rzenie wiedzy uczestników na temat negocjacji zakupowych, a także doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia zaawansowanych negocjacji zakupowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych (obrona przed manipu­lacjami i „nieczystymi” zagraniami sprzedającego).

Trening jest uzupełniony wiedzą i licznymi ćwiczeniami z zakresu psychodiagnosty­ki tzn. umiejętności rozpoznawania u ludzi tych cech osobowości, które mają istotne znaczenie dla wyboru optymalnych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Jest dydaktycznie zaprojektowany jako poziom zaawansowany, o bogatym repertuarze technik negocjacyjnych.

Celem warsztatów jest:

-pogłębienie wiedzy z zakresu negocjacji
-nauka umiejętności negocjacji pod presją i w sytuacji prób manipulacji ze strony sprzedającego
-nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktem w negocjacjach
-przećwiczenie w praktyce negocjacji indywidualnych i zespołowych, opartych na specjalnie przygotowanych scenariuszach

Korzyści dla uczestników:

-Zdobędziesz wiedzę o tym, jak budować zespół negocjacyjny i ustalać zasady, współpracy miedzy członkami teamu w poszczególnych fazach rozgrywek negocjacyjnych.
-Poznasz jak negocjować z dostawcą, dla którego nie jestem głównym od­biorcą, ale go potrzebujesz.
-Nauczysz się, jak przygotować się do negocjacji, gdy chcesz negocjować warunki umowy.
-Poznasz, co ma dla Ciebie najważniejsze i istotne znaczenie w procesie zakupowym.
-Nauczysz się prowadzić proces negocjacyjny z korzyścią dla Twojej firmy.
-Przećwiczysz stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych w każdej fazie procesu negocjacyjnego.
-Będziesz umiał rozpoznać gry handlowców i dostawców oraz nauczysz się skutecznie im przeciwdziałać.
-Przećwiczysz techniki stosowane podczas negocjacji cenowych.
-Nauczysz się identyfikować strategie wpływu partnera.
-Nabędziesz praktyczną umiejętność tworzenia tzw. Map psychograficznych czyli rozpoznawania i diagnozowania cech osobowości partnera.
-Doświadczysz trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywi­stych negocjacji handlowych.
-Zapoznasz się z podstawowymi dla procesu negocjacji technikami wpływa­nia na rozmówcę.
-Poznasz wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach han­dlowych.
-Poznasz strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem).
-Dowiesz się, jakie strategie stosować w specyficznych warunkach (negocjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem, w sytuacji kryzysowej etc.).
-Poznasz i przećwiczysz techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, takich jak:

 • kupcy
 • specjaliści zakupów  lub zaopatrzenia
 • managerowie ds. zakupów lub zaopatrzenia
 • key account managerowie działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy działów sprzedaży
 • managerowie lub kierownicy pionów dystrybucji i logistyki

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych

 • Kluczowe elementy procesu i ich wpływ na ostateczny wynik,
 • Równowaga i dysproporcje pozycji wyjściowych stron negocjacyjnych i wynikające i nich strategie        i techniki negocjacyjne,
 • Negocjacja jako proces uzgadniania stanowisk i osiągania konsensusu w sytuacji wspólnych              i rozbieżnych interesów stron stołu negocjacyjnego,
 • Negocjacje wokół stanowisk (osób) a negocjacje rzeczowe (interesów),
 • Specyfika negocjacji zakupowych:
  • Importowych i krajowych
  • Różnych grup towarowych: artykułów spożywczych, non-food, dóbr FMCG, dóbr przemysłowych i inwestycyjnych
  • Z przedsiębiorstwami o różnym charakterze: produkcyjnym, handlowym i dystrybucyjnym
  • Z sieciach handlowymi – style negocjacji: brytyjski, francuski i niemiecki
 • Negocjacje warunków: handlowych a kontraktowych,
 • Negocjacje indywidualne a w zespołach negocjacyjnych.

Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych czyli właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu

 • Zbieranie informacji o drugiej stronie i przewidywanie jej zachowań negocjacyjnych,
 • Zdefiniowanie: obszaru negocjacji, powodu, celu ogólnego i celów pośrednich,
 • Analiza stanu wyjściowego, kryteriów brzegowych i ustalenie obiektywnych kryteriów,
 • Określenie mocnych i słabych punktów i wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw,
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji – arkusz przygotowawczy,
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej i dobór technik i argumentów,
 • Stworzenie planu rozmowy,
 • Opracowanie celów i scenariusza działania w poszczególnych fazach negocjacji.

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego

 • Profil osobowości partnera negocjacyjnego:
  • Typy osobowości,
  • Charakterystyczne zwroty i wyrażenia,
  • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi,
  • Punkty odniesienia.
 • Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne rezultaty negocjacji:
  • Podstawowe wymiary 4 nastawień komunikacyjnych,
  • Charakterystyczne zachowana wymiarów,
  • Silne strony i źródła problemów oraz dostosowywanie się do nich.
 • Profil stylu negocjowania:
  • 4 wymiary stylów negocjowania,
  • Założenia podstawowe,
  • Podstawowe wyrażenia,
  • Wskazówki do prowadzenia negocjacji.

Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych

 • Sztuka aktywnego słuchania,
 • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji,
 • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy,
 • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji,
 • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”,
 • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym          i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji,
 • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego.

Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez sprzedających

 • Faza wstępna negocjacji
  • Nakreślenie zasad negocjacji jeszcze przed ich rozpoczęciem,
  • Docieranie do informacji, którymi dostawca niekoniecznie chce się podzielić (ukryte motywy działania lub informacje),
  • Sztuka milczenia szczególnie ważna w tej fazie negocjacji,
  • Zacząć od „nie” i doprowadzić z wolna do „tak” na warunkach korzystnych dla kupca,
  • Sposoby skutecznej obrony kupującego przed taktykami i strategiami manipulowania ze strony sprzedawców, takimi jak techniki: wygórowanych żądań, propozycji blokującej.
 • Faza negocjacji właściwych
  • Niebezpieczne techniki prezentowania ceny i innych warunków handlowych przez sprzedającego i zasady przeciwdziałania im,
  • Sztuka targowania się,
  • Techniki ustępstw i prezentowania nowego stanowiska negocjacyjnego,
  • Sposoby argumentacji przynoszące korzyści dla kupującego,
  • Zasady negocjowania korzystnych warunków współpracy z dostawcami
  • W zakresie: gwarancji cenowych i ilościowych, terminów dostaw, ważności gwarancji, kar z tytułu nie zrealizowania kontraktu.
 • Faza zamykania negocjacji
  • Techniki uzyskanie dodatkowych korzyści w końcowej fazie negocjacji zakupowych,
  • Metody rozpoznanie sygnałów kończenia negocjacji ze strony sprzedającego,
  • Techniki stosowane podczas ostatniej fazy zakończenia rozmów jak presja fiaska, skubanie, fakty dokonane,
  • Formalizowanie wyników negocjacji.

Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej

 • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego,
 • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego,
 • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami,
 • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach,
 • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie,
 • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań,
 • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego,
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego,
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez:
 • Spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji,
 • Zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji.
 • Sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony,
 • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem.

Dzień drugi

Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):

 • wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych
 • wariant negocjacji ze słabszej pozycji

Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:

 • strategie
 • podział zadań
 • metody argumentacji
 • komunikacja w zespole

Negocjacje kontraktowych warunków współpracy

 • warunki bazowe
 • warunki dodatkowe związane z potencjalnym rozwojem współpracy
 • warunki zabezpieczające interesy kupującego
 • sankcje związane z nie realizowaniem umowy zakupu przez dostawcę
 • „idealna umowa zakupu”

Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany