Szkolenie

Negocjacje z sieciami handlowymi

O szkoleniu

Korzyści dla uczestników:

· Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania i prezentowania oferty asortymentowej oraz sposób eksponowania towarów bezpośrednio w marketach

· Zdobycie wiedzy na temat elementów składowych umowy dostawy do sieci, ze szczególnym uwzględnieniem punktów wrażliwych i niebezpiecznych dla dostawcy

· Poznania zasad i charakteru negocjacji z kupcami z sieci handlowych

· Rozwój umiejętności negocjacyjnych i poznanie skutecznych metod negocjacji dostosowanych do typu osobowości, stylu komunikacji i negocjacji kupca

· Wdrożenie umiejętności asertywnego radzenia sobie z próbami presji i manipulacji ze strony kupca podczas negocjacji
Kto powinien wziąć udział?
Profil uczestników

· Właściciele/Dyrektorzy małych i średnich firm produkcyjno-handlowych

· National/Key Account/ Account Menegerowie

· Dyrektorzy Handlowi

· Kierownicy Działu Sprzedaży

· Menegerowie Sprzedaży do Sieci Handlowych

Program szkolenia

Sieci handlowe w Polsce i na świecie

· Proces konsolidacji i globalizacji sieci handlowych.

· Rodzaje, charakterystyka i trendy w zmianach struktury nowoczesnego handlu w Polsce.

· Charakter, za i przeciw współpracy z sieciami.

· Proces decyzyjny zakupu (decydenci, kluczowe etapy, horyzont czasowy i procedury wejścia do sieci)

· Kategoryzacja i pozycjonowanie dostawców.Optymalna oferta handlowa dla sieci

· Zasady budowy oferty handlowej (założenia, elementy składowe, bufory kalkulacyjne).

· Założenia koncepcji i pozycjonowanie profilu asortymentu w ramach kategorii.

· Asortyment dostawcy a asortyment bezpośrednich konkurentów.

· Koncept prezentacyjny i merchandisingowy.

· Elementy wsparcia marketingowego.Umowa współpracy i warunki handlowe:

· Istotne elementy umowy dostawy, regulacje bazowe i opcjonalne.

· Warunki handlowe.

· Procedury kontroli wejściowej towaru.

· Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi.

· Wymogi jakościowe, certyfikacyjne.

· Opłaty za świadczenia inne niż dostarczony towarSpecyfika negocjacji handlowych z kupcem sieci handlowej.

· Przygotowanie, etapy negocjacji i wybór strategii, warunkowanej pozycją stron stołu negocjacyjnego.

· Metody rozpoznawania oczekiwań i potrzeb kupca.

· Style komunikacji, ich wymiary oraz wpływ na przebieg i ostateczny wynik negocjacji.

· Profil negocjacyjny i typy negocjatorów.

· Modele negocjacji stosowane przez kupców : gra, pressing, manipulacja.

· Techniki osłabiające siłę negocjacyjną dostawców, chwyty „zmiękczające”, manipulacje, triki negocjacyjne

· sieci handlowych oraz zasady asertywnej obrony pozycji dostawcy.Praktyczne ćwiczenia negocjacyjne.

· Negocjacje warunków handlowych przy wchodzeniu do sieci.

· Negocjowanie warunków umowy handlowej.

· Negocjowanie zmiany rocznych warunków współpracy.

Metodyka szkolenia:

· Mini-wykłady dotyczące omawianych zagadnień teoretycznych.

· Dyskusje moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów.

· Praktyczne ćwiczenia z negocjacji, analiza nagrań wideo z punkty widzenia zdobytej wiedzy i umiejętności

· Ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

· Case study - analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 września 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23% vat
1300 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!