NEGOCJACJE Z UŻYCIEM STRATEGII POZYCYJNEJ ORAZ PROBLEMOWEJ - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu negocjacji.

Cele szczególowe:
• doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych negocjacji
• zapoznanie z technikami i strategiami negocjacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności ich stosowania
• zapoznanie się z obroną przeciw technikom manipulacyjnym

Metody szkolenia
• metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z danego obszaru (wymiana
• wiedzy w ramach pracy w parach, pracy w mniejszych zespołach, dyskusji moderowanej)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania w danym obszarze,
• identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do pracy
• narzędzia auto-diagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zwiększenie skuteczności i zdobycie umiejętności negocjacyjnych
• świadomość własnego stylu negocjacji oraz zwiększenie umiejętności dopasowania stylu negocjacji do drugiej strony/sytuacji
• poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych występujących w negocjacjach
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby negocjujące wewnątrz firmy np. pomiędzy współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi oraz partnerami biznesowymi
• osoby negocjujące z klientem zewnętrznym np. dostawcami, partnerami biznesowymi
• osoby negocjujące w życiu prywatnym

Program szkolenia

1. Negocjacje - droga ku porozumieniu
• Rola zawierania kontraktu – doprecyzowanie celu oraz zakresu negocjacji
• Przygotowanie grupy do efektywnego uczenia się umiejętności negocjacyjnych
• Analiza koła konfliktu z perspektywy efektywnych negocjacji
• Negocjacje jako sposób porozumienia się
• Wprowadzenie do najważniejszych pojęć (strategia pozycyjna oraz problemowa - kiedy którą stosować?)

2. Przygotowanie do negocjacji w strategii pozycyjnej
• Rola przygotowania do negocjacji - o co zadbać przed negocjacjami?
• Analiza interesów stron oraz poszukiwanie alternatyw w negocjacjach
• Rola pierwszej oferty oraz stosowanie technik negocjacyjnych

3. Style i strategie negocjowania
• Autodiagnoza własnego stylu negocjacyjnego
• Znaczenie dostosowania stylu do rozmówcy oraz sytuacji
• Wpływ mowy ciała na sukces negocjacji

4. Narzędzia negocjacyjne i ich wykorzystanie
• Komunikacja werbalna i niewerbalna przy stole negocjacyjnym
• Sposoby radzenia sobie z trudnymi stacjami w negocjacjach (sposoby na budowanie porozumienia, przełamywanie impasu)
• Podstawowe techniki negocjacyjne – obrona przed presją i manipulacją
• Złote zasady negocjatora

5. Wprowadzanie do strategii problemowej w negocjacjach
• Kiedy stosować strategię problemową w negocjacjach?
• Analiza własnego stylu negocjacji i dostosowanie odpowiedniej strategii do sytuacji oraz partnera w negocjacjach

6. Fazy negocjacji oraz rola każdej z nich
• Otwarcie negocjacji (umiejętność rozpoznawania interesów swoich oraz partnera)
• Autoprezentacja i rola przedstawienia adekwatnego poziomu oczekiwań
• Przebieg rozmów właściwych
• Finalizowanie rozmów

7. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w strategii problemowej
• Sesje informacji zwrotnych, praca na mocnych stronach
• Sesja pracy na przypadkach zgłaszanych od uczestników szkolenia
• Podsumowanie najważniejszych obszarów merytorycznych z zakresu negocjacji
• Wypracowanie indywidualnych strategii prowadzenia negocjacji oraz planowanie dalszego rozwoju w obszarze negocjacji
• Utrwalenie wiedzy oraz zdobytych umiejętności

8. Podsumowanie najważniejszych obszarów merytorycznych z zakresu negocjacji.
• Wypracowanie indywidualnych strategii prowadzenia negocjacji oraz planowanie dalszego rozwoju w obszarze negocjacji
• Utrwalenie wiedzy oraz zdobytych umiejętności
© Copyright Maciej Baryłka

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 210
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!