Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

O szkoleniu

Pierwszego dnia szkolenia prawnik odpowie na pytania:

jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
jak odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?

Cele kolejnych dni:

Powszechny dostęp do informacji i rosnące doświadczenie sprzedawców powoduje, iż negocjacje zakupowe są w tej chwili bardziej wymagającym procesem niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

Jednym z kluczowych elementów do złamania schematu w jakim tkwią dzisiejsi „zakupowcy”, będzie analiza etapu w jaki dostawcy przygotowują się do negocjacji z nimi. Zmiana punktu widzenia, pozwoli na znacznie bardziej merytoryczne określenie jaki plan na negocjacje z naszą firmą przyjął Dostawca. Uczestnicy będą potrafili identyfikować sygnały zachowań taktycznych, manipulujących i emocjonalnych oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję. Z drugiej strony, uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Poznają również nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby biorące udział w negocjacjach oraz osoby zawierające umowy handlowe.

Program szkolenia

I dzień

 1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.
 2. Analiza zapisów umownych:
  • zadatek a zaliczka,
  • pojęcie i stosowanie kar umownych,
  • odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
  • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • prawo do odstąpienia od umowy,
  • zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
  • wybór prawa właściwego.
 3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
  • weksel,
  • gwarancja bankowa,
  • polisa ubezpieczeniowa,
  • pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.
 4. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
  • hipoteka,
  • zastaw,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
  • poręczenie,
  • przystąpienie do długu,
  • przelew wierzytelności,
  • pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.
 5. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.
 6. Przedawnienie roszczeń.
 7. Nowe reguły i przepisy dotyczące sprzedaży: 
  • wprowadzenie terminu wydania rzeczy (konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego),
  • nowe obowiązki informacyjne związane z umową sprzedaży, które muszą zostać zawarte w umowie. 
 8. Nowe przepisy i zasady dotyczące rękojmi. Uchylenie przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową:
  • w odniesieniu do obrotu profesjonalnego,
  • w odniesieniu do obrotu konsumenckiego.
 9. Gwarancja przy sprzedaży - nowe ujęcie. Konsekwencje likwidacji gwarancji z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
 10. Zmiana przepisów dotyczących roszczenia sprzedawcy odnośnie producenta, hurtownika itd. w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.
 11. Nowe rozszerzone obowiązki przedsiębiorcy w umowach z konsumentami. Konsekwencje ich niedopełnienia:
  • obowiązek informacyjny,
  • ustawowe prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy,
  • zgoda na płatność za świadczenia, w tym dodatkowe.
 12. Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa:
  • przedłużone prawo odstąpienia od umowy. Zmienione przesłanki uprawniające do odstąpienia,
  • nowe formy dla oświadczenia o odstąpieniu,
  • nowe zasady płatności i zwrotu należności i kosztów  w przypadku odstąpienia od umowy,
  • nowe obowiązki informacyjne na stronach internetowych www sprzedawcy i konsekwencje ich niedopełnienia.
 13. Problematyka zawierania umów:
  • oświadczenie woli,
  • forma czynności prawnych, forma elektroniczna,
  • forma dokumentowa - możliwość zawierania umowy przez maila,
  • sposoby zawierania umów,
  • oferta,
  • aukcja, licytacja,
  • negocjacje,
  • problematyka związana z zawieraniem umów na odległość przez Internet.

II i III dzień

 1. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną:
  • z monopolistą - „Dawid i Goliat”,
  • z równorzędnym partnerem - „Przeciąganie liny”,
  • ze słabszym partnerem - „Cytryna”.
 2. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych:
  • analiza oferty przy zastosowaniu Cost Model oraz VCA,
  • narzędzia analityczne umożliwiające drążenie „dna negocjacyjnego”,
  • “sztuczki” sprzedażowe Dostawców jako okazja do uzyskania przewagi taktycznej.
 3. Najczęstsze błędy popełniane przez Kupców podczas:
  • negocjacji kontraktowych - materiały i środki produkcji,
  • negocjacji jednorazowych - środki trwałe,
  • konieczności renegocjacji ustalonych wcześniej warunków
 4. Planowanie sekwencji negocjacji w zależności od uzyskiwanych efektów:
  • scenariusz wariantowy Fisher’a i Ury’ego - obniżanie poczucia siły przetargowej Dostawcy,
  • zasady konstruowania propozycji wiązanych,
  • metoda Matrycy Szachowej,
  • zmiana strategii podczas negocjacji umożliwiająca porozumienie.
 5. Sposoby obrony na oddziaływanie emocjonalne Dostawców na Kupca:
  • “Dobry Kumpel” – w rzeczywistości : pozorne partnerstwo,
  • “Uniżony sługa” - w rzeczywistości : zmiękczanie poprzez wzbudzanie litości,
  • “Chłodny analityk” - w rzeczywistości : selektywne manipulowanie informacjami i danymi we własnym interesie.
 6. Techniki reagowania w trudnych sytuacjach:
 • nowe fakty/informacje ze strony dostawcy - np. konieczność wprowadzenia podwyżki,
 • propozycje „wiązane” utrudniające rzeczywistą kalkulację ceny zakupu,
 • przedłużający się impas - demonstracja postawy Dostawcy “nie muszę, nie zależy mi”.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Kasprowy***

34-500 Zakopane

Szymaszkowa

woj. małopolskie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***

80-341 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Hotel Mercure Wrocław Centrum****

50-159 Wrocław

Pl. Dominikański 1

woj. dolnośląskie

Hotel Novotel Marina***

80-342 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Hotel Best Western Premier****

31-323 Kraków

Opolska 14a

woj. małopolskie

Hotel Novotel Centrum Katowice****

40-202 Katowice

Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Hotel Crocus Zakopane****

34-500 Zakopane

Chałubińskiego 40

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2390 zł.
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!