Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-zakupowe-jak-dobrac-najlepsze-praktyki-negocjacyjne-zeby-kupic-najkorzystniej-74758-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje zakupowe- jak dobrać najlepsze praktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej


  ID szkolenia: 74758
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 

- zapoznanie z najczęściej stosowanymi taktykami negocjacyjnymi oraz niekonwencjonalnymi sposobami negocjowania umów handlowych przez kupującego,

- wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach,

- uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony kupującego przed próbami manipulacji w negocjacjach

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów - symulacja różnych sytuacji kontraktowych i ćwiczenie zachowań negocjacyjnych w tych sytuacjach (zastosowanie taktyk, cyklu ewentualnych ustępstw i negocjowanie konkretnych zapisów umownych.)

Szkolenie skierowane jest do:

kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: zakupów, zaopatrzenia, importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapraszamy także dostawców!

Program szkolenia:

 1. JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ NEGOCJACJE ZAKUPOWE?
  • Jak uzależnić negocjacje zakupowe od segmentu dostawcy i polityki zakupowej?
  • Jak ustalić propozycję wyjściową w negocjacjach ze strony kupującego?
  • Jak przyjąć strategię negocjacji zakupowych i stworzyć scenariusz ewentualnych ustępstw?
  • Jak przygotować się do użycia rekwizytów negocjacyjnych?
  • Jak zdobyć wiedzę o firmie dostawcy i osobach negocjujących ze strony dostawcy?
  • Jak ustalić limity ustępstw i punkty oporu?
 2. JAK PROWADZIĆ NEGOCJACJE WSTĘPNE W ZAKUPACH?
  • Jak ustosunkować się do wstępnej propozycji (oferty) dostawcy?
  • Jak negocjować przez telefon?
  • Jak prowadzić wstępne negocjacje poprzez wymianę korespondencji?
  • Jak stworzyć zapytanie ofertowe i odpowiedzieć na ofertę?
  • Jak nie dać się złapać w pułapki wstępnego okresu negocjacji?
  • Jak wykorzystać tzw. „koncepcję szachową” przy ustalaniu scenariusza negocjacji?
 3. JAK PRZYJĄĆ DOSTAWCĘ I JAK ZACHOWAĆ SIĘ JADĄC DO DOSTAWCY?
  • Jak przyjąć ekipę negocjacyjną dostawcy?
  • Jak nie ulegać presji czasu i nie dać się złapać w pułapkę gościnności?
  • Jak zacząć negocjować z monopolistą?
  • Jak przygotować pomieszczenie negocjacyjne i koncepcję jego zmiany?
  • Jak powitać dostawcę i wykorzystać pierwsze 10 minut rozmowy?
  • Jak interpretować mowę ciała w negocjacjach?
 4. JAK PROWADZIĆ NEGOCJACJE CEN ZAKUPU?
  • Jak zacząć rozmowy o cenie i jak ją negocjować z dostawcą?
  • Jak stworzyć ewentualny limit ustępstw w zakresie ustaleń cenowych?
  • Jak namówić dostawcę na negocjacje wokół meritum?
  • Jak prowadzić negocjacje dystrybucyjne?
  • Jak testować limity dostawcy i ustalić obszar porozumienia?
 5. JAK NEGOCJOWAĆ POZACENOWE WARUNKI UMOWY Z DOSTAWCĄ?
  • Jak negocjować warunki płatności w umowie z punktu widzenia kupującego?
  • Jak operować kosztotwórczymi elementami umowy, w tym bazą dostawy?
  • Jak negocjować kary umowne i inne warunki ogólne umowy, korzystne dla kupującego?
 6. JAK SKUTECZNIE KUPUJĄCY MOŻE WYKORZYSTAĆ TAKTYKI NEGOCJACYJNE?
  • Jak zastosować taktykę "rosyjskiego frontu"?
  • Jak posłużyć się taktyką "nagrody w raju"?
  • Jak…. (ćwiczenia praktyczne na temat zastosowania i werbalizacji kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych)
  • Jak rozpoznać granice dozwolonej manipulacji i jej nie przekraczać?
 7. JAK SKUTECZNIE BRONIĆ SIĘ PRZED MANIPULACJĄ ZE STRONY DOSTAWCY?
  • Jak przeciwdziałać taktyce "zdechłej ryby"?
  • Jak zareagować na taktykę „inspektora Columbo"?
  • Jak… (ćwiczenia praktyczne na temat obrony przed praktykami partnera)
  • Jak negocjować zgodnie ze zwyczajami handlowymi?
  • Jak zapewnić sobie właściwe i etyczne podejście do negocjacji ze strony różnych dostawców?
 8. JAK PRZEŁAMYWAĆ IMPAS I WYKORZYSTAĆ TECHNIKI RETORYCZNE?
  • Jak przełamać impas w negocjacjach (analiza kilkunastu technik)?
  • Jak rozpoznać zamierzenia dostawcy?
  • Jak posługiwać się pytaniami w negocjacjach zakupowych?
  • Jak zastosować skuteczna perswazję wobec dostawcy?
  • Jak posłużyć się taktykami retorycznymi w negocjacjach zakupowych?
  • Jak negocjować z dostawcami z różnych krajów?
 9. JAK KOŃCZYĆ NEGOCJACJE ZAKUPOWE I DOKONYWAĆ PODSUMOWANIA UZGODNIEŃ?
  • Jak zadawać pytania podsumowujące i kończące negocjacje zakupowe?
  • Jak stosować taktyki finalizujące rozmowy z dostawcą?
  • Jak dokonać spisania uzgodnień?
  • Jak nie dać się złapać w taktyki stosowane po zakończeniu rozmów przy wspólnym stole?
  • Jak spisywać uzgodnienia umowy zakupu i kontraktu importowego?
  • Jak zmienić charakter związku z dostawcą na płaszczyznę partnerstwa, realizując swoje cele zakupowe?

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 960 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 1160 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Negocjacje zakupowe- jak dobrać najlepsze praktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej