Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-zakupowe-w-praktyce-74155-id36

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje zakupowe w praktyce


  ID szkolenia: 74155
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Conference Center - Ogrodowa 12
  Ogrodowa 12
  61-821 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10:00 - 18:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
  II dzień: 09:00 - 17:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  ul. Podłączne 31
  30-218 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie posiadanych umiejętności negocjacyjnych uczestników oraz dostarczenie praktycznych narzędzi negocjacyjnych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: mini wykład, warsztat z dużą ilością ćwiczeń i przykładami  z życia.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

- Mają świadomość wpływu swej postawy na efektywność prowadzonych rozmów zakupowych

- Dokonają diagnozy swojego typu negocjacyjnego

- Potrafią rozpoznać typ negocjatora i adekwatnie się do niego odnieść

- Potrafią budować wizerunek negocjatora adekwatny do potrzeb

- Znają narzędzia budowania kontaktu z druga stroną, które zwiększają ich pozycję w negocjacjach zakupowych

- Potrafią korzystać w negocjacjach z: technik argumentowania, strategii poruszania trudnych kwestii, zasad umożliwiających szybsze pozyskanie zgody

- Wiedzą, jak utrzymywać kontrolę nad rozmową i prowadzić ją w wybranym dla siebie kierunku

Szkolenie skierowane jest do:

 • kupców
 • pracowników działu zakupów
 • przedsiębiorców
 • osób pragnących poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu negocjacji zakupowych

Program szkolenia:

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TEMATU

 1. Analiza faktycznych oczekiwań uczestników (lista problemów)
 2. Analiza sposobu postrzegania negocjacji przez uczestników
 3. Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat procesu negocjacji - przypomnienie pojęć: etapy procesu, interesy a stanowiska, możliwe wyniki negocjacji
 4. Determinanty i ograniczenia stron. Sztuka poznawania oraz wnioskowania o rzeczywistych oczekiwaniach, ograniczeniach, determinantach oraz możliwościach dostawcy
 5. Co negocjujemy? Sztuka wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii

MODUŁ II. WSKAŹNIKI SIŁY I ŹRÓDŁA PRZEWAG W NEGOCJACJACH. BUDOWANIE POZYCJI W NEGOCJACJACH DOSTAWCĄ. WZMACNIANIE SWOJEJ POZYCJI NEGOCJACYJNEJ W SYTUACJI OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI  I SŁABSZEJ POZYCJI WYJŚCIOWEJ.

 1. Jak budować swoją pozycję w negocjacjach?
 2. Jak robić to podczas spotkania, a jak przez telefon? Utrzymywanie kontroli nad rozmową negocjacyjną
 3. Jak zwiększyć własne poczucie wpływu na przebieg rozmów?
 4. Kształtowanie postawy silnego i wymagającego negocjatora
 5. Negocjacje z silnym i wymagającym partnerem
 6. Negocjacje z pozycji siły

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI
Kto się nie przygotował, ten przygotował się na niepowodzenie.  Rola i znaczenie odpowiedniego przygotowania w negocjacjach. O czym pamiętać. Jak metodycznie przygotować się do rozmów

 1. BATNA - zasady określania alternatyw
 2. Siła sankcji - pozytywnej i negatywnej
 3. Czas w negocjacjach
 4. Rola i znaczenie nastawienia sprzyjającego w realizacji celów
 5. Zasady przygotowań (opracowanie celu, pozycji otwarcia, dolnej i górnej linii, strategie postępowania). Czego chcemy? Co zaakceptujemy? Umiejętność  wyznaczania zakresu negocjowanych kwestii. Planowanie efektu negocjacji
 6. Planowanie przebiegu rozmowy i technik. Wyznaczanie granic kompromisu
 7. Przewidywanie stanowiska drugiej strony - opracowanie kontrargumentacji. Planowanie możliwych zachowań partnera
 8. Rozwój umiejętności budowania relacji z kontrahentami zagranicznymi

MODUŁ IV. JA W ROLI NEGOCJATORA
Samoświadomość. Co wiem o sobie, jaka jest moja charakterystyka  jako negocjatora?  Na co stawiam w negocjacjach?  Co u mnie się sprawdza?

 1. Przekonania wzmacniające vs ograniczające
 2. Ja w negocjacjach - sytuacje charakterystyczne dla mnie i ich konsekwencje
 3. Moje mocne strony jako negocjatora:
  • adekwatna i wysoka samoocena
  • moja siła w negocjacjach, od czego zależy?
  • budowanie zaufania
 4. Poznanie własnego stylu negocjacyjnego. Jak lubię prowadzić rozmowy? Jak pozyskać kogoś, kogo się obawiam? Jaki styl ma mój Partner?
 5. Rozpoznawanie zachowań partnera rozmowy - analiza typów negocjacyjnych. Moje mocne strony w prowadzeniu rozmowy - sesja informacji zwrotnej
 6. Cztery typy negocjatorów i cztery sposoby zachowania się. Metody dostrajania się do typu partnera negocjacji

MODUŁ V. SKUTECZNE NEGOCJACJE Z DOSTAWCĄ

 1. Skutecznie znaczy zgodnie z celami. Jak pamiętając o celu, pilnować zaplanowanych rezultatów a nie samych metod?
 2. Jak skuteczniej rozmawiać w negocjacjach? 
 3. Ukierunkowanie na cel. Formułowanie celu rozmowy. O co pytać? Jak pytać? Jak trafniej oceniać możliwości drugiej strony? Na co zwracać uwagę? Prowadzenie rozmowy pytaniami i stosowanie pytań warunkowych w celu poszerzanie zakresu prowadzonych negocjacji
 4. Przekonanie o mojej skuteczności
 5. Świadomość gier negocjacyjnych i chęć uczestniczenia w nich

MODUŁ VI. STRATEGIE NEGOCJACYJNE
Negocjacje to gra.  4 typy gier negocjacyjnych, które pomogą Ci w prowadzeniu ich do celu. Jak jest różnica między strategią a taktyką? Jak je rozpoznawać i kiedy którą stosować?

 1. Porównanie strategii pozycyjnej (twarda i miękka strategia) z modelem negocjacji opartym na zasadach (meritum)
 2. Negocjacje jako gra. Jak proponować rozwiązania zaspokajające nasze interesy w negocjacjach? Jakie korzyści akcentować?
 3. Operowanie językiem korzyści odpowiadającym naszym  kluczowym interesom
 4. Obrona ceny:
  • Zasady prezentowania i relatywizacji ceny
  • Obrona własnego stanowiska
  • Typy reakcji i zachowań w sytuacji, kiedy nie możemy bądź nie chcemy się zgodzić na zmianę warunków
  • Skuteczna argumentacja i perswazja

MODUŁ VII. RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI. ZAMYKANIE SPOTKANIA Z DOSTAWCĄ
Wszystko co trudne staje się proste. Jak metodycznie reagować na trudne sytuacje w negocjacjach

 1. Skuteczne pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń - zasady skutecznej argumentacji
 2. Odmowa. Szukanie alternatywnych rozwiązań /granice ustępstw
 3. Odczytywanie zielonych świateł gotowości drugiej strony
 4. tzw. „Głupia chwila” - czas wzmożonej hojności
 5. Techniki zamykania negocjacji

MODUŁ VIII. PODSUMOWANIE. ACTION PLAN

 1. Podsumowanie kluczowych wniosków
 2. Pytania końcowe
 3. Sporządzenie indywidualnych planów działania wraz z podjęciem zobowiązania do ich realizacji

Informacje o prelegentach:

Wojciech Szewczykowski

Trener, konsultant, negocjator. Biznesowy praktyk. Były dyrektor i członek zarządu. Posiada praktyczne doświadczenia w sprzedaży oraz 8 letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Od 13 lat trener, doradca, konsultant. Wyróżnia go dystans, ciekawość i pasja. Szacunek i uznanie klientów związane są z jego doświadczeniem, umiejętnością łączenia warsztatu pracy trenera z bogatą praktyką zawodową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 200 zł rabat za dwie osoby
 • 400 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Negocjacje zakupowe w praktyce