Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych Kontrola dla zaawansowanych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Dedykowane jest zarówno osobom kontrolującym, które dowiedzą się, jak poprawnie i sumiennie przeprowadzić kontrolę, jak również zamawiającym, którzy uzyskają wiedzę, jak należycie przygotować się do kontroli zamówień publicznych.

Program szkolenia

Program
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ - podstawowe pojęcia

Definicja nieprawidłowości zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania
Naruszenia, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania


PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - ocena wystąpienia, prawidłowe uzasadnienie zarzutów

Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji

znak towarowy, patent i pochodzenia (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
uprawdopodobnienia naruszenia nasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń, źle skonstruowany sposób oceny spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegających na zasobach podmiotów trzecich)
niezgodne z przepisami określenie kryteriów oceny ofert (sytuacje, w których występuje konieczność przyjęcia pozacenowych kryteriów oceny ofert, kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert)przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)

Naruszenie zasady przejrzystości

błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie
błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie

zamówienie z wolnej ręki - prawidłowa interpretacja przesłanek

PONADTO W PROGRAMIE

Wybór oferty, która powoduje powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego po nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Prawidłowe zastrzeganie tajemnic przedsiębiorstwa
Rażąco niska cena - kiedy występuje, jak badać, kiedy odrzucać ofertę?
Obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w długoterminowych umowach o zamówienie publiczne po nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 r.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19-20 styczeń 2016
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

SZCZECIN 15-16 październik 2015
Hotel Novotel

SZCZECIN

Al. 3 Maja 31

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

POZNAŃ 13-14 październik 2015
Hotel Ikar

POZNAŃ

ul. Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6-7 październik 2015
GOLDEN FLOOR

02-017 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

KATOWICE 21-22 maj 2015
Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

WROCŁAW 19-20 maj 2015
Hotel Scandic Wrocław

WROCŁAW

Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 maj 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!