Szkolenie

Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020 - nowy system i nowe zasady realizacji projektów

O szkoleniu

Poznań, 17 – 18 marca 2014 r. - SOP 14325
Warszawa, 1 – 2 kwietnia 2014 r. - SOP 14326

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zajęć założeń i zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do przygotowania, realizacji i wdrażania projektów w ramach przyszłej perspektywy finansowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji i firm zaangażowanych we wdrażanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów:
a) nowe cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020,
b) główne dokumenty polityki spójności na lata 2014-2020,
c) instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy,
d) 11 celów tematycznych - czyli na co w Nowej Perspektywie 2014-2020 będą środki?
e) programy krajowe i regionalne,
f) nowe Programy Operacyjne 2014-2020:
- PO Infrastruktura i Środowisko,
- PO Inteligentny Rozwój,
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
- PO Polska Cyfrowa,
- PO Polska Wschodnia,
- PO Pomoc Techniczna.
g) jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
h) przykłady rodzajów projektów i kategorii wydatków możliwych do współfinansowania,
i) typy beneficjentów,
j) poziom dofinansowania,
k) pomoc publiczna.

2. System wyboru projektów:
a) tryby wyboru projektów,
b) kryteria oceny i wyboru projektów.

3. Wybór i przygotowanie projektu do realizacji:
a) analiza SWOT projektu:
- dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku,
- analiza ryzyka - jak się przed nim zabezpieczyć,
- produkty i rezultaty nowych projektów – wskaźniki kluczowym elementem projektu,
- potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem,
- realizacja polityk wspólnotowych w nowych projektach.

4. Budżet i zagadnienia finansowe związane z nowym projektem:
a) obowiązki finansowe i księgowe,
b) budżet zadaniowy – konstrukcja,
c) wybrane aspekty kwalifikowalności,
d) formy wsparcia - dotacje a instrumenty finansowe,
e) wkład własny,
f) system zaliczek dla beneficjentów,
g) uproszczone formy rozliczania wydatków.

5. Zmiany w kontroli projektów w nowej perspektywie 2014-2012:
a) trwałość projektu - istotne zmiany,
b) zaostrzenie kontroli projektów.

6. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer – ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i zarządzania projektami. Odpowiada za prawidłowe rozliczenie i realizację umów o dofinansowanie w kilku projektach. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw i innych beneficjentów funduszy unijnych z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych. Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Środowiska z zakresu kontroli prawidłowego wydatkowania środków unijnych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 - 2 kwietnia 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + 23% VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!