Szkolenie

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 nowy system i nowe zasady realizacji projektów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów
1. Nowe cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
2. 11 celów tematycznych - czyli na co w Nowej Perspektywie 2014-2020 będą środki?
3. Programy krajowe i regionalne
4. Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki?
• PO Polska Cyfrowa
• PO Inteligentny Rozwój
• PO Infrastruktura i Środowisko
• PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
• PO Polska Wschodnia
5. Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
6. Przykłady rodzajów projektów i kategorii wydatków możliwych do współfinansowania
Zasady finansowania projektów
Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
System zaliczek dla beneficjentów
1. System wyboru projektów
2. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
3. Typy Beneficjentów
4. Tryby wyboru projektów
5. Kryteria oceny i wyboru projektów
6. Procedura odwoławcza

Przygotowanie projektu do realizacji
1. Logika projektowa – czy zaplanowane działania, zasoby i harmonogram dają zapewnienie osiągnięcia planowanych celów projektu?
2. Produkty i rezultaty nowych projektów – wskaźniki kluczowym elementem projektu – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?
3. Realizacja polityk wspólnotowych w nowych projektach

Budżet i rozliczanie projektów
1. Obowiązki finansowe i księgowe
2. Budżet zadaniowy - konstrukcja
3. Wybrane aspekty kwalifikowalności
4. Uproszczone formy rozliczania wydatków

Zmiany w kontroli projektów w nowej perspektywie
2014-2020
1. Trwałość projektu - istotne zmiany
2. Zaostrzenie kontroli projektów

Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!