Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022r.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów środków unijnych.

Program szkolenia

 1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027
  • Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki
  • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy
  • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania
 2. Nowe zasady finansowania projektów
  • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
  • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte
  • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
 3. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy
  • Wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu
  • Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw
  • Cyfryzacja – szerokopasmowy internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo
  • Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii
  • Infrastruktura energetyczna
  • Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska
  • Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
  • Inwestycje w ochronę przyrody i turystykę
  • Wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury
  • Wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia
 1. Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego
 2. Wsparcie rynku pracy
 3. Usługi społeczne i zdrowotne
 4. Włączenie i integracja społeczna
 5. Wsparcie opieki nad dziećmi
 6. Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 7. Wsparcie szkolnictwa wyższego
 8. Równość, integracja i niedyskryminacja
 9. Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy
 10. System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich
 11. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania
 12. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027
  • Matryca kwalifikowalności
  • Wynagrodzenia personelu
  • VAT
  • Zakupy środków trwałych
  • Trwałość projektu
  • Wybór wykonawców
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów
 13. Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029
 14. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

INGRID SZRAJER

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!