Nowa ustawa deweloperska 2021. Nowe umowy deweloperskie oraz zmiany w relacji deweloper - pośrednik - konsument

O szkoleniu

Od 1 lipca 2022 roku, wejdzie w życie większość przepisów nowej ustawy dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa deweloperska znacznie zmieni dotychczasowe prawa i obowiązki stron procesu deweloperskiego, zmieniając utarte schematy prowadzenia inwestycji i dotychczasową standardowa treść umów deweloperskich.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze najważniejszymi przepisami wprowadzonymi nową ustawa deweloperską – dowiedzą się jakie problemy mogą wiązać się z nowym Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym i na jakich zasadach banki będą prowadzić nowe rachunki powiernicze. Omówimy nowe regulacje związane z umowami rezerwacyjnymi czy ograniczeniami możliwości omijania dotychczasowych zapisów ustawy deweloperskiej. Porozmawiamy o nowych obowiązkach informacyjnych deweloperów i nowych uprawnieniach nabywców. Poruszymy też kwestie znaczenia zmian w prawie dla praktyki pośredników w obrocie nieruchomościami.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dedykowane profesjonalistom rynku nieruchomości, przygotowującym i prowadzącym sprzedaż lokali deweloperskich, w szczególności:

 • deweloperom i inwestorom planującym rozpoczęcie nowych inwestycji deweloperskich,
 • pracownikom działów sprzedaży i działów prawnych firm deweloperskich,
 • pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Program szkolenia

 1. Nowa ustawa deweloperska – wprowadzenie do zmian.
 2. Deweloperskie Fundusz Gwarancyjny i środki ochrony wpłat nabywców – nowa organizacja przepływów finansowych.
 3. Nowa rola banku w finansowaniu i nadzorowaniu inwestycji.
 4. Zaktualizowane informacyjne dewelopera.
 5. Regulacje umów rezerwacyjnych.
 6. Nowe zapisy umów deweloperskich.
 7. Znaczenie zmian dla działów sprzedaży i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Czas trwania

9:30 - 15:30

Prelegenci

Łukasz Łanoszka

Radca prawny (od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie), Partner w Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i American Law Program realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law – Catholic University of America.
W Kancelarii kieruje działem nieruchomości, w ramach którego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji deweloperskich i komercyjnych oraz doradztwie na rynku obrotu nieruchomościami. Pomaga także przedsiębiorcom przy najmie i komercjalizacji powierzchni biurowych i handlowych. Na co dzień doradza wiodącym deweloperom przy realizacji inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, pomagając na wszystkich etapach inwestycji, od ustalenia ram organizacyjnych i finansowych dla wspólników i inwestycji, przez badanie i nabycie nieruchomości, przygotowanie i prowadzenie inwestycji aż po wsparcie procesu komercjalizacji sprzedaż lub wynajem pojedynczych lokali i całych obiektów.
Dla swoich klientów negocjował szereg umów dotyczących nabycia i realizacji inwestycji nieruchomościowych w całej Polsce – w tym między innymi (i) proces sprzedaży zespołu nieruchomości w centrum Krakowa, z przeznaczeniem pod zespół biurowy o ponad 80.000 m2 GLA, o łącznej wartości transakcji przekraczającej 100 mln PLN, (ii) nadzorował nabycie centrum handlowego w procedurze przygotowanej upadłości o wartości przekraczającej 100 mln PLN, a następnie nadzorował jego komercjalizacje, (iii) doradzał wiodącym europejskim funduszom inwestycyjnym przy nabywaniu lokali mieszkalnych i całych inwestycji mieszkaniowych na rynku PRS w Polsce, (iv) doradzał klientom przy negocjacji umów najmu kilkudziesięciu tysięcy m2 powierzchni biurowych i komercyjnych w całej Polsce, w tym na rynku warszawskim, krakowskim i wrocławskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!