Szkolenie: NOWA ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowa-ustawa-o-odpadach-z-dn-14-grudnia-2012-r-uchylajaca-w-calosci-ustawe-z-2001-r-48072-id714

Informacje o szkoleniu

 • NOWA ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 r.


  ID szkolenia: 48072
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Rolnictwo, środowisko
 • Adres szkolenia:

  Białystok
  Białystok
  Białystok
  woj. podlaskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.02.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wchodząca w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza rewolucyjne zmiany w dotychczasowym porządku prawnym dotyczącym postępowania z odpadami. Zmiany wpływają na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, od wytwórców odpadów począwszy, poprzez zbierających i transportujących, dokonujących odzysku, w tym recyklingu, kończąc na organach administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.
Nowa ustawa uchyla dotychczas wydane wszystkie decyzje administracyjne, dając przedsiębiorcom i organom administracji publicznej tylko 24 miesiące na uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Wchodzące w życie przepisy likwidują procesy R14, R15, uchylają programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz programy gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne, a także informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zarówno w firmie, jak i na szczeblu administracyjnym

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
Postanowienia dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów: definicje, obowiązki państw i podmiotów gospodarczych, nowa lista procesów R i D, odpowiedzialność finansowa za gospodarowanie odpadami, utrata statusu odpadów, produkty uboczne.
Zasadnicze zmiany w gospodarowaniu odpadami:
- ogólne zasady gospodarowania odpadami po uchyleniu ustawy z 2001 r.,
- nowe definicje w gospodarce odpadami – odpady, odzysk, recykling, przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, produkt uboczny, dealer odpadów, broker odpadów, itp.,
- gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów,
- rejestr podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałków województw,
- sprawozdawczość i baza danych o odpadach.

1. Konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i recykling odpadów – terminy uchyleń i ich zakres.
2. Charakterystyka nowych wymagań dla wniosków o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
3. Charakterystyka procesów podlegających obowiązkowemu uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Podstawowe zmiany prawne związane z koniecznością wprowadzenia nowych aktów wykonawczych do ustawy.
5. Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców - opłaty skarbowe, kary, opłaty za prowadzenie rejestrów.
6. Najczęstsze problemy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami.

Informacje o prelegentach:

Arkadiusz Dzierżanowski – ekspert w zakresie ogólnie rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami oraz wybranych substancji chemicznych. Z wykształcenia mgr inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2006 pracownik Ministerstwa Gospodarki, w latach 2006-2011 pracownik Ministerstwa Środowiska. Współtwórca szeregu rozwiązań prawnych i systemowych obowiązujących w prawie krajowym. Uczestnik procesu negocjacji o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, delegat krajowy w pracach grup roboczych organów Unii Europejskiej oraz konwencji i porozumień międzynarodowych, a także uczestnik procesu negocjacyjnego dot. dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Autor dziesiątek publikacji w czasopismach naukowo-technicznych oraz dwóch poradników dotyczących korzystania z prawa w zakresie ochrony środowiska – odnośnie substancji zubożających warstwę ozonową oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2012 r. Dyrektor Generalny Ekolevel sp. z o.o., w której wykonuje na rzecz przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej działalność doradczą i konsultingową w obszarze spraw prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 460 - netto

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.szkolenia.meritumnet.pl/szkolenia/139-nowa-ustawa-o-odpadach-z-dnia-14-grudnia-2012-r-uchylajca-w-caoci-ustaw-z-2001-r

Wydarzenie: NOWA ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 r.