Szkolenie: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowa-ustawa-o-odpadach-z-dnia-14-grudnia-2012-r-omowienie-istotnych-zmian-w-gospodarce-odpadami-i-ich-znaczenie-dla-przedsiebiorcow-49520-id714

Informacje o szkoleniu

 • NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców


  ID szkolenia: 49520
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Rolnictwo, środowisko
 • Adres szkolenia:

  Białystok
  Białystok
  Białystok
  woj. podlaskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 04.03.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 1. m.in.:
- definicja odpadu oraz klasyfikacja odpadów – praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy,
- jak w przedsiębiorstwie traktować odpady komunalne?
- definicje: wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,
- podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 2. m.in.:
- kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom
fizycznym?
- jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
- jakie pozwolenia są przewidziane na zbieranie oraz transport odpadów?
3. Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 3. m.in.:
- ewidencja odpadów - kto i jak powinien ją prowadzić?
- kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów oraz jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia?
- jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów?
4. Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów m.in.:
- nowe definicje, nowe wymagania,
- rejestr przedsiębiorców,
- nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów,
- ułatwienia w zakresie rozliczeń i prowadzenia dokumentacji.

Informacje o prelegentach:

Maciej Krzyczkowski
Główny specjalista ds. ekozarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz systemów zarządzania środowiskowego. Doktorant w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Audytor i wykładowca zajmujący się doradztwem w ochronie środowiska. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz kompleksowego zarządzania środowiskowego.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców