Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowa-ustawa-o-odpadach-z-dnia-14-grudnia-2012-r-omowienie-istotnych-zmian-w-gospodarce-odpadami-i-ich-znaczenie-dla-przedsiebiorcow-51137-id714

Informacje o szkoleniu

 • NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców


  ID szkolenia: 51137
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kielce
  Kielce
  Kielce
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dnia 23 stycznia 2013 weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która implementuje postanowienia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa, regulująca gospodarkę odpadami, wymusiła konieczność wprowadzenia wielu istotnych zmian w dotychczas obowiązujących polskich przepisach.
W ustawie pojawiają się m. in. nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami, wchodzi w życie możliwość utraty statusu odpadu.

Ustawa wprowadza nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:

- o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,
- o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Zgodnie z nową ustawą o odpadach nowe uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami to:

- zezwolenie na zbieranie odpadów,
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- pozwolenie zintegrowane.

Uchylone zostają:

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie ustawy z 2001 r. wygasają z dniem wejścia w życie ustawy,
- informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy.

Ponadto w terminie 24 miesięcy od dnia w życie ustawy przedsiębiorcy muszą wnioskować m. in. o nowe pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

10.00 Powitanie uczestników
10:00 - 11:30 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 1. m.in.:
- definicja odpadu oraz klasyfikacja odpadów – praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy,
- jak w przedsiębiorstwie traktować odpady komunalne?
- definicje: wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,
- podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami.
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 2. m.in.:
- kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom fizycznym?
- jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?- jakie pozwolenia są przewidziane na zbieranie oraz transport odpadów?
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 15:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach dotyczących wytwórców odpadów cz. 3. m.in.:
- ewidencja odpadów - kto i jak powinien ją prowadzić?
- kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów oraz jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia?
- jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów?
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:00 Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów m.in.:
- nowe definicje, nowe wymagania,
- rejestr przedsiębiorców,
- nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów,
- ułatwienia w zakresie rozliczeń i prowadzenia dokumentacji.

Informacje o prelegentach:

WYKŁADOWCA: Maciej Krzyczkowski
Główny specjalista ds. ekozarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz systemów zarządzania środowiskowego. Doktorant w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Audytor i wykładowca zajmujący się doradztwem w ochronie środowiska. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz kompleksowego zarządzania środowiskowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Obecność

Wydarzenie: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. - omówienie istotnych zmian w gospodarce odpadami i ich znaczenie dla przedsiębiorców