Szkolenie

NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI USTAWĘ Z 2001 R.

O szkoleniu

Dnia 23 stycznia 2013 weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która implementuje postanowienia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa, regulująca gospodarkę odpadami, wymusiła konieczność wprowadzenia wielu istotnych zmian w dotychczas obowiązujących polskich przepisach.
W ustawie pojawiają się m. in. nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów, pośrednik
w obrocie odpadami, wchodzi w życie możliwość utraty statusu odpadu.
Ustawa wprowadza nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:
• o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,
• o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.
Zgodnie z nową ustawą o odpadach nowe uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami to:
• zezwolenie na zbieranie odpadów,
• zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
• pozwolenie zintegrowane.

Uchylone zostają:
• decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie ustawy
z 2001 r. wygasają z dniem wejścia w życie ustawy,
• informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy.
Ponadto w terminie 24 miesięcy od dnia w życie ustawy przedsiębiorcy muszą wnioskować m. in. o nowe pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

10:00 - 11:30 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 1.
m.in.:
- definicja odpadu oraz klasyfikacja odpadów – praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy,
- jak w przedsiębiorstwie traktować odpady komunalne?
- definicje: wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,
- podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami.
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 2.
m.in.:
- kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom fizycznym?
- jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
- jakie pozwolenia są przewidziane na zbieranie oraz transport odpadów?
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 15:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 3.
m.in.:
- ewidencja odpadów - kto i jak powinien ją prowadzić?
- kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów oraz jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia?
- jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów?
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:00 Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów
m.in.:
- nowe definicje, nowe wymagania,
- rejestr przedsiębiorców,
- nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów,
- ułatwienia w zakresie rozliczeń i prowadzenia dokumentacji.

Prelegenci

Cytat
Maciej Krzyczkowski - główny specjalista ds. ekozarządzania
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz systemów zarządzania środowiskowego. Doktorant w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Audytor i wykładowca zajmujący się doradztwem w ochronie środowiska. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz kompleksowego zarządzania środowiskowego.

Gdzie i kiedy

Olsztyn 23 kwietnia 2013
Olsztyn

Olsztyn

Olsztyn

woj. warmińsko-mazurskie

Gdzie i kiedy

Gorzów Wielkopolski 09 kwietnia 2013
Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

woj. lubuskie

Weź udział

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!