Szkolenie: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI USTAWĘ Z 2001 R.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowa-ustawa-o-odpadach-z-dnia-14-grudnia-2012-r-uchylajaca-w-calosci-ustawe-z-2001-r-50734-id714

Informacje o szkoleniu

 • NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI USTAWĘ Z 2001 R.


  ID szkolenia: 50734
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Olsztyn
  Olsztyn
  Olsztyn
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dnia 23 stycznia 2013 weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która implementuje postanowienia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa, regulująca gospodarkę odpadami, wymusiła konieczność wprowadzenia wielu istotnych zmian w dotychczas obowiązujących polskich przepisach.
W ustawie pojawiają się m. in. nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów, pośrednik
w obrocie odpadami, wchodzi w życie możliwość utraty statusu odpadu.
Ustawa wprowadza nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:
• o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,
• o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.
Zgodnie z nową ustawą o odpadach nowe uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami to:
• zezwolenie na zbieranie odpadów,
• zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
• pozwolenie zintegrowane.

Uchylone zostają:
• decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie ustawy
z 2001 r. wygasają z dniem wejścia w życie ustawy,
• informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy.
Ponadto w terminie 24 miesięcy od dnia w życie ustawy przedsiębiorcy muszą wnioskować m. in. o nowe pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

10:00 - 11:30 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 1.
m.in.:
- definicja odpadu oraz klasyfikacja odpadów – praktyczne interpretacje oraz najczęstsze błędy,
- jak w przedsiębiorstwie traktować odpady komunalne?
- definicje: wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,
- podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami.
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 2.
m.in.:
- kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom fizycznym?
- jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
- jakie pozwolenia są przewidziane na zbieranie oraz transport odpadów?
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 15:00 Omówienie wymagań prawnych wynikających z nowej ustawy o odpadach
dotyczących wytwórców odpadów cz. 3.
m.in.:
- ewidencja odpadów - kto i jak powinien ją prowadzić?
- kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów oraz jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia?
- jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów?
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:00 Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą o odpadach w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów
m.in.:
- nowe definicje, nowe wymagania,
- rejestr przedsiębiorców,
- nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów,
- ułatwienia w zakresie rozliczeń i prowadzenia dokumentacji.

Informacje o prelegentach:

Maciej Krzyczkowski - główny specjalista ds. ekozarządzania
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz systemów zarządzania środowiskowego. Doktorant w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Audytor i wykładowca zajmujący się doradztwem w ochronie środowiska. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz kompleksowego zarządzania środowiskowego.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Wykłady, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie

Wydarzenie: NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI USTAWĘ Z 2001 R.