Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy nowego systemu zamówień publicznych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom nowych rozwiązań, wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane  jest do osób zatrudnionych w komórkach zamówień publicznych oraz pracowników wykonujących czynności związane z udzielaniem zamówień, członków komisji przetargowych jak również do kadry kierowniczej bezpośrednio odpowiedzialnej za wydatkowanie środków publicznych i osób wykonujących czynności kontrolne i audytowe.

Program szkolenia

Cele nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Słowniczek zamówień publicznych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – nowe i zmienione definicje.

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamówienia bagatelne o wartości pomiędzy 50.000 zł, a 130.000 zł:

 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego.

Planowanie postępowań o udzielenie zamówień:

 • wymóg dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania;
 • aktualizacja rocznych planów postępowań;
 • wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania;
 • zasada efektywności.

Nowe podejście do ustalania wartości zamówienia:

 • podstawy szacowania wartości zamówień;
 • udzielanie zamówień w częściach;
 • sumowanie wartości zamówień.

Dokumenty w postępowaniu w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), Opis Potrzeb i Wymagań zamawiającego (OPiW).

Ocena podmiotowa wykonawców:

 • nowe podejście do ustalania warunków udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia;
 • nowe podejście wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych.

Wymogi proceduralne w prowadzonych postępowaniach w nowej ustawy Pzp:

Powyżej progu unijnego:

 • odformalizowanie procedur;
 • zmiany w procedurze odwróconej;
 • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium;
 • nowe terminy związania z ofertą.

Poniżej progu unijnego:

 • tryb podstawowy;
 • możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania;
 • negocjowanie treści złożonych ofert w celu ich ulepszania.

Przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Otwarcie ofert po zmianach :

 • możliwość rezygnacji z jawnego otwarcia ofert;
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 • nowe podejście przypadku awarii system teleinformatycznego.

Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń;

Wybór oferty po terminie związania ofertą.

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Analiza prawdopodobieństwa naruszenie prawa:

 • kwestionariusz kontroli;

Udzielenie zamówienia niezgodnie z ustawą.
Kontrola Prezesa UZP

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ukończył w Turynie międzynarodowy kurs dla trenerów zamówień publicznych „Training of Trainers in Public Procurement” w International Labour  Organisation, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia  audytorskie - Audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów (audytor wewnętrzny 2004-2008 r.). Członek honorowy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW) w Warszawie.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
485
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!