Szkolenie

Nowa ustawa PZP w roku 2021. Wymagania, obowiązki i zmiany

O szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykłady:

-określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
-wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł
-etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,
-tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu
-zniesienie jawnego otwarcia ofert
-elektroniczne składanie ofert
-katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
-jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.

2. Stan epidemii – aktualne informacje w aktualnym stanie prawnym (rok 2020).

3. Data wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu zamówień publicznych. Zasady realizacji umowy i jej zmiany w roku 2021.

4. Nowa ustawa PZP – podział ustawy na kluczowe części mające wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Nowe kwoty progowe. Obowiązki informacyjne. Nadzór elektroniczny?

5. Zmiany organizacyjne w jednostce zobowiązanej do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak przygotować się do zamówień publicznych w nowym stanie prawnym.

6. Zasady ustalenia wartości zamówienia. Planowanie zamówień publicznych.

7. Zamówienia o małej wartości – „zamówienia bagatelne” (od 50 000 zł, ale poniżej 130 000 zł). Różnica pomiędzy wartością zamówienia, a wartością jednorazowego zakupu.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Praktyczny schemat czynności w trybie podstawowym wynikającym z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

9. Przygotowanie do postępowania.

10. Prowadzenie postępowania.

11. Realizacja zamówienia publicznego. Zmiany i obowiązki.

12. Elektronizacja zamówienia publicznego w nowym Prawie Zamówień Publicznych.

13. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.

14. Umowy wg nowego stanu prawnego. Zmiany w umowach. Raporty i ogłoszenia o wykonaniu umowy.

15. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.

16. Panel dyskusyjny. 

Prelegenci

Cytat

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów, prowadzący własną stronę internetową www.PZP.pl. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju w chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób.

Gdzie i kiedy

Online 15 lutego 2021

Weź udział

cena standardowa
550 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!