Szkolenie

Nowe obowiązki organów administracji publicznej w sprawach dotyczących dzikich zwierząt. Zwalczanie ASF.

O szkoleniu

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannej ewolucji. Ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła w szczególności nowe reguły tworzenia obwodów łowieckich, ich kategoryzacji oraz przekazywania w dzierżawę, które uzupełniono zmianą zasad opracowywania planów łowieckich i nieznanym wcześniej instrumentem polegającym na możliwości samodzielnego ustanawiania przez właścicieli gruntu zakazu polowania, co w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej. Powyższe zmiany, które dodatkowo uzupełniono licznymi nowelizacjami aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz innymi zagrożeniami odzwierzęcymi, w istotny sposób modyfikują dotychczasowe prawa i obowiązki organów administracji.
Kto powinien wziąć udział?

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.

Program szkolenia

1. Zasady gospodarki łowieckiej w Polsce:
- modele organizacyjne łowiectwa w Polsce i na świecie,
- funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
- zasady tworzenia obwodów łowieckich według ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z 2018 r.,
- najnowsze zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich,
- następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego,
- konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania,
- zasady postępowania w sprawie przydziału obwodu łowieckiego w świetle najnowszego orzecznictwa,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z ASF,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego,
- znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny,
- uprawnienia Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażników łowieckich,
- przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
- ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
- zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego za szkody łowieckie,
- pojęcie szkód łowieckich i jego wyłączenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- procedura postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 2018 r.,
- metodyka postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 776),
- współdziałanie poszkodowanego jako warunek otrzymania odszkodowania za szkody łowieckie,
- przykłady utraty prawa do odszkodowania za szkody łowieckie w najnowszym orzecznictwie,
- przypadki przejęcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkody łowieckie,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

3. Zabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody,
- zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- nowe instrumenty prawne do walki z ASF,
- prawne wymogi bioasekuracji obowiązujące podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik,
- odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
- skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
- usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt.

4. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 25 listopada o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 17 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 27 listopada o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 27 listopada 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!