Szkolenie: Nowe obowiązki samorządów dotyczące wydawania uprawnień dla przewoźników po zmianie ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o transporcie drogowym

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-obowiazki-samorzadow-dotyczace-wydawania-uprawnien-dla-przewoznikow-po-zmianie-ustawy-z-dnia-22-lutego-2013-r-o-transporcie-drogowym-50260-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie najnowszych zmian w przepisach dotyczących aktualnych zasad i wymogów wykonywania transportu drogowego i przewozów drogowych na potrzeby własne.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Program szkolenia:

1. Omówienie rozporządzenia 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 r. nr 1071/2009;
2. Omówienie ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego (osób, rzeczy, spedycja, taxi)
4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy)
5. Wypisy z licencji, zezwoleń
6. Zmiany uprawnień, cofanie uprawnień związanych z przewozem drogowym
7. Siedziba w rozumieniu art. 5 rozp. 1071/2009.
8. Baza eksploatacyjna
9. Badanie zdolności finansowej
10. Certyfikat kompetencji zawodowych
11. Szerszy zakres pojęcia „dobra reputacja”.
12. Niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi
13. Kontrole przewoźników, wykonywane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
14. Nakładanie kar pieniężnych na podstawie art. 95a ustawy o transporcie drogowym
15. Pełnomocnictwa
16. Prawidłowe doręczanie uprawnień
17. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

• Ekspert, pracownik administracji rządowej, znający znakomicie tematykę transportu drogowego. Prawnik z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym. Doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych DGSA oraz egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Nowe obowiązki samorządów dotyczące wydawania uprawnień dla przewoźników po zmianie ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o transporcie drogowym