Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-obowiazki-w-zakresie-platnosci-w-umowach-handowych-od-2020-roku-podstawowe-zabezpieczenia-platnosci-74770-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Nowe obowiązki w zakresie płatności w umowach handowych od 2020 roku. Podstawowe zabezpieczenia płatności.


  ID szkolenia: 74770
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- poznanie najnowszych zmian prawa w zakresie terminów zapłaty oraz przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

- uzyskanie praktycznych wskazówek jak formułować zapisy umowne, zgodne z nowymi przepisami,

- zapoznanie z interpretacja poszczególnych sformułowań w nowych przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania stron umowy,

- zapoznanie z obowiązkami sprawozdawczymi w tym zakresie,

- przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat kluczowych zabezpieczeń płatności,

- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,

- porady dotyczące rozliczania umów, w tym postępowania w sprawach spornych.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych zapisów.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, działów rozliczeń i finansowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami krajowymi i z Unii Europejskiej.

Program szkolenia:

 1. NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW PŁATNOŚCI W UMOWACH OD 2020 r.
  • Dlaczego najnowsze uregulowania, dotyczące formułowania zasad płatności w umowach handlowych z partnerami krajowymi i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, są kluczowe dla handlowców?
  • Jakie kluczowe zmiany wprowadzono od 1.01.2020 r. i jak zmiany te wykorzystać przy negocjowaniu umów krajowych i zagranicznych?
  • Jak wprowadzić do umowy najnowsze zapisy, zgodnie z brzmieniem ustawy?
  • Jakie są konsekwencje nie uwzględnienia w umowie nowych zasad?
  • W jakich przypadkach sprzedający może wykorzystać nowe zasady?
  • Dlaczego zmiany są niebezpieczne dla kupujących?
  • Co z umowami zawartymi przed wejściem w życie nowych zmian? Czy należy renegocjować zapisy?
  • Co to znaczy „nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych”?
 2. BEZPIECZNE, DOPUSZCZALNE I MAKSYMALNE ODROCZENIE PŁATNOŚCI ORAZ SANKCJE ZA PRZEKROCZENIA.
  • Jakie odroczenie płatności można uznać za bezpieczne?
  • Co to jest dopuszczalne odroczenie i jakie wiążą się z nim niebezpieczeństwa?
  • Jaki maksymalny termin płatności można ustalić z partnerem, żeby nie popaść w konflikt z prawem?
  • Czy można w umowie, w szczególnych przypadkach, ustalić inny termin płatności niż ustawowy?
  • Jak należy interpretować pojęcie ustawy – „rażąca nieuczciwość wobec wierzyciela”?
  • Jak należy interpretować pojęcie ustawy - „rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych”?
  • Jaki może być maksymalny czas na zbadanie zgodności towaru lub usługi z umową?
  • Jakie są zasady ustalania odsetek ustawowych od opóźnień w transakcjach handlowych dla różnych podmiotów?
  • Dlaczego przy rozliczeniach z partnerem kluczowymi datami stały się 1 stycznia i 1 lipca każdego roku?
  • Jakie wprowadzono szczególne rodzaje odsetek i jak należy je stosować?
  • Kiedy można narazić się na sankcje w postaci administracyjnej kary pieniężnej, kary grzywny, a kiedy na karę do 50.000.000 euro?
 3. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE TERMINÓW ZAPŁATY.
  • Kiedy należy złożyć oświadczenie o statusie przedsiębiorcy?
  • Jakie są obowiązki sprawozdawcze w zakresie terminów zapłaty?
  • Gdzie należy wysłać sprawozdanie i w jakich terminach?
  • Kto jest w przedsiębiorstwie odpowiedzialny na mocy ustawy za obowiązki sprawozdawcze?
  • Na jakie cztery grupy należy podzielić w sprawozdaniach świadczenia pieniężne otrzymane i spełnione?
  • Jak należy przekazać informacje o świadczeniach pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych?
  • Jakie są procedury w przypadku nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych?
 4. PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI W UMOWACH HANDLOWYCH, KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PRZEGLĄD).
  • Jak ocenić standing finansowy a jak solidność kupiecką płatnika?
  • Jakie są instrumenty dokumentowe zabezpieczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi?
  • Co to jest BPO jako nowa forma zabezpieczeń?
  • Jakie można wykorzystać instrumenty oparte na zobowiązaniach gwarancyjnych?
  • Na czym polega zabezpieczanie płatności tratami?
  • Jakie sposoby zabezpieczeń wykorzystywane SA głównie w umowach krajowych, a jakie w zagranicznych?
  • Jak…, kiedy…, dlaczego – odpowiedzi na pytania uczestników.
 • Ćwiczenia: praktyczna analiza procedur, oraz analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Nowe obowiązki w zakresie płatności w umowach handowych od 2020 roku. Podstawowe zabezpieczenia płatności.