Szkolenie: Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-przepisy-w-praktyce-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-69763

Informacje o szkoleniu

 • Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 69763
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-23.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
Radców prawnych
Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 22 lutego 2018

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU
nowelizacja kodeksu cywilnego
nowelizacja kodeksu spółek handlowych
zmiana innych aktów prawnych
nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2017 r.
prosta spóła akcyjna – główne założenia
JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?
jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
czym jest nadzór indywidualny?
jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI
organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
kto może reprezentować spółkę?
skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania
POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE
nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
skutki nowelizacji umowy kominowej
powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
kadencja wspólna i oddzielna
NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU
nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej
zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
odpowiedzialność korporacyjna
odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
inne rodzaje odpowiedzialności
PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH
w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
przykłady pełnomocnictw
PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.
kim jest prokurent w spółce?
ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
kto może być prokurentem?
zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
rodzaje prokury
jakie kompetencje posiada prokurent?
odpowiedzialność prokurenta wobec spółki
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II – 23 lutego 2018

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA
nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników
żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy
RADA NADZORCZA W PRAKTYCE
zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
uchwały rady nadzorczej
kompetencje rady nadzorczej
zgoda i opinia
powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
wybór przewodniczącego rady nadzorczej
NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI
nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia
zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki
nowelizacja - dokument akcji
nowelizacja - uprawnieni do dywidendy
SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
obowiązek ujawniania danych w KRS
zasady składania dokumentów do sądu
uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS
ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS
zniesienie obowiązku wzoru podpisu
zmiana umowy spółki S24 przez Internet
kiedy należy podać adres członka zarządu?
brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego
rodzaje wpisów w KRS
zasady zgłaszania wniosków do KRS
formularze i opłaty
NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ
umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
oświadczenie woli w postaci dokumentu
zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
uzupełnienie lub zmiana umowy
kiedy czynność prawna jest nieważna
BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R.
nowe obowiązki administratora
nowe obowiązki informacyjne
nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
zagrożenie wysokimi karami
USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.:
odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela
40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 2070

Cena zawiera:

uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 06.02.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.02.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej