Nowe Technologie w Pracy Prawnika

O szkoleniu

Branża prawnicza od kilku lat przechodzi ogromną transformację wywołaną nowymi technologiami. Nowe technologie to wielka szansa dla prawników, która umożliwia dalszy rozwój oraz przewagę konkurencyjną na rynku.

Wyróżnić możemy trzy kierunki, które stanowić będą priorytety działów prawnych. To ochrona danych osobowych, compliance oraz digitalizacja.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia praktycy z Kancelarii APLAW podzielą się swoim doświadczeniem, zarówno jako doradców firm wdrożeniowych jak i podmiotów zamawiających usługi wdrożeniowe IT.

Ponadto, Prelegenci powiedzą m.in. o:
- doświadczeniach związanych z zarządzaniem procesami przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia IODy, jak i zewnętrznego doradcy,
- najważniejszych karach nakładanych na podstawie RODO,
- przyszłości przedsiębiorców w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego i jak się do tego przygotować pod względem wymogów prawnych,
- zakresie przedmiotowym przepisów - stanie obecnym i planowanym (Dyrektywa NIS2, ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Prawo Telekomunikacyjne, Prawo Komunikacji Elektronicznej)
- konstrukcji umowy z obszaru IT,
- sposobach unikania konfliktów poprzez ustalenie sposobu postępowania podczas wdrożenia, serwisu oraz dalszego rozwoju oprogramowania.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy prawników oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
 

Program szkolenia

Wtorek
28 września 2021

09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Compliance w zakresie ochrony danych osobowych. Analiza zagrożeń i ryzyk skutkujących wyciekiem danych osobowych

Artur Piechocki, radca prawny, Kancelaria APLAW

•    Co jest istotne i na co zwracać uwagę dostosowując przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO.
•    Punkt widzenia IODy oraz punkt widzenia zewnętrznego doradcy – w których obszarach powinien wspierać IODę podmiot zewnętrzny.
•    Omówienie najważniejszych kar nakładanych na podstawie RODO.
 

11:45

Przerwa

12:00

Cyberbezpieczeństwo – jak skutecznie przeciwdziałać cyberzagrożeniom

Katarzyna Gorzkowska, prawnik, Kancelaria APLAW

•    Na czym polega cyberbezpieczeństwo.
•    Zakres podmiotowy przepisów (stan obecny i planowany).
•    Obowiązki, incydenty, zgłaszanie – omówienie najważniejszych elementów.
•    Współpraca z podmiotem zewnętrznym – outsourcing cyberbezpieczeństwa.
 

13:30

Przerwa

13:45

Konstruowanie umów z zakresu IT – jak uniknąć późniejszych sporów.

Natalia Polańska, radca prawny, Kancelaria APLAW

•    Konstrukcja umowy z obszaru IT – omówienie rodzajów umów, sposobu prowadzenia projektów.
•    Budowa umowy z zakresu IT.
•    Wskazanie obszarów możliwych konfliktów.
•    Unikanie konfliktów poprzez ustalenie sposobu postępowania podczas wdrożenia, serwisu oraz dalszego rozwoju oprogramowania.
 

15:15

Sesja Q&A

15:30

Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.55-16.30

Prelegenci

Artur Piechocki

radca prawny, Kancelaria APLAW

Założyciel kancelarii APLAW. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów.
Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.
Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji przy KPRM w pracach legislacyjnych trzech grup roboczych: ds. Internetu Rzeczy (IoT), Cyberbezpieczeństwa oraz Sztucznej Inteligencji (AI). Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).
Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Należy do grona ekspertów EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect by OneTrust.
Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkuset artykułów prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Magazynu ODO Ochrona Danych Osobowych i innych. Współautor książki „Domeny internetowe. Teoria i praktyka” wydanej przez Wolters Kluwer w 2020 r.
Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie.
Prawnik rekomendowany corocznie przez międzynarodowe rankingi prawnicze Media Law International oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data Protection.

 

Natalia Polańska

radca prawny, Kancelaria APLAW

Radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Doradza w projektach dotyczących przygotowania strategii zarządzania i ochrony własności intelektualnej. Bierze udział w przeprowadzaniu audytów prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych oraz umów cywilnoprawnych i handlowych, w tym w szczególności umów mających za przedmiot własność intelektualną. Posiada również doświadczenie w sprawach znaków towarowych, w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Uczestniczy w projektach dotyczących wdrożeń RODO i nowych technologii, w szczególności w zakresie przygotowania i negocjowania umów.
Autorka publikacji z zakresu prawa IT na łamach portali branżowych, w tym marketingowych i sprzedażowych.

 

Katarzyna Gorzkowska

prawnik, Kancelaria APLAW

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie i studiów podyplomowych: Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji na Uczelni Łazarskiego oraz Cyberbezpieczeństwo i Informatyka śledcza na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła również Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Centrum IP) w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach z mediacji, zarządzania organizacjami i projektów CSR.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prywatności. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i handlowego. Doradza podmiotom gospodarczym i NGOs. Pełni także funkcję Inspektora Ochrony Danych. Uczestniczy we wdrożeniach projektów w obszarach IoT, blockchain i RODO.
Ponadto doradza w projektach związanych z prawem pracy, cyfryzacją projektów HR i wykorzystaniem nowych technologii w obszarze HR.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Monitora Prawniczego i Rzeczpospolitej. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz grup roboczych ds. Sztucznej Inteligencji AI, Internet of Things i Cyberbezpieczeństwa działających przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Rejestracja

575
575
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
  2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!