Szkolenie

NOWE UMOWY O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

O szkoleniu

Aktualizacja wiedzy w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę w oparciu o stan prawny obowiązujący od 2016 r. oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Istotna część szkolenia będzie obejmowała tematykę najnowszej nowelizacji dotyczącej terminowych umów o pracę, która wchodzi w życie w 2016 r., w tym zwłaszcza nowych limitów w zakresie terminowych umów o pracę oraz wypowiadania takich umów, zmiany przepisów w zakresie umów na okres próbny oraz nowych możliwości w zakresie zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Najważniejsze dokumenty, takie jak umowa o pracę, świadectwo pracy, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są metodą „krok po kroku” – w rozbiciu na poszczególne rubryki.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Terminy
08 12 2015 - 08 12 2015 - Poznań
16 12 2015 - 16 12 2015 - Warszawa
16 12 2015 - 16 12 2015 - Gdańsk
20 01 2016 - 20 01 2016 - Wrocław
27 01 2016 - 27 01 2016 - Warszawa
15 02 2016 - 15 02 2016 - Poznań
24 02 2016 - 24 02 2016 - Wrocław
14 03 2016 - 14 03 2016 - Warszawa

Program
1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
• Podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji.
• Podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji.
• Teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie.
• Prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych.
• Poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji, w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski – przepisy i praktyka.
• Teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów.
• Najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.

2. Umowy o pracę 2016 – w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu pracy:
• Wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę.
• Nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny.
• Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku w świetle nowelizacji Kodeksu pracy.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – nowe limity od 2016 r.
• Przypadki uzasadniające odstąpienie od nowych limitów dla umowy terminowej.
• Procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją.
• Rubryki umowy o pracę – krok po kroku.
• Dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia).

3. Inne wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
• Forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności.
• Uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji.
• Umowa przedwstępna i list intencyjny.
• Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia.
• Aktualizacja informacji w świetle spornych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy.
• Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich.
• Zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.
• Spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu.
• Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą.

4. Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego po zmianach prawnych w 2015 r.:
• Rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy w świetle nowelizacji obowiązującej od 2015 r. – w tym weryfikacja zgodności warunków pracy,
• Sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie po zmianach prawnych,
• Konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
•wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• Zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych,
• Karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą,
• Zaświadczenie o niepełnosprawności – wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu.

5. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy po zmianach prawnych w zakresie wypowiadania umów terminowych:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r. – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia oraz zmiana dotycząca klauzuli o wypowiedzeniu w umowie terminowej.
• Przyczyna wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w stanie prawnym od 2016 r. – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów.
• Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego – problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy.
• Wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.

6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
• Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych.
• Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
• Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności.
• Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych.
• Referencje i zdjęcia pracowników.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 790 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 690 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (8 godzin).

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. (022) 208 28 45/208 28 36, fax (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 stycznia 2016
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 listopada 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!