Nowe zasady budowania i realizacji projektów unijnych na lata 2014-2020 - dla początkujących

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia możliwości jakie dają fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności związane z budowaniem i realizacją projektów unijnych.

Program szkolenia

Program


Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli na co są środki?

Programy operacyjne w pigułce - POIR, POPC, POIŚ, POPW, POWER i RPO
Przykłady projektów

Zasady finansowania projektów

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
Wkład własny niepieniężny

System wyboru projektów

Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Typy Beneficjentów
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów
Procedura odwoławczaKwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, VAT, dochód w projektach itp.)
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Opis projektu i zakres rzeczowy
Wskaźniki produktu i rezultatu
Budżet projektu

Wstęp do zarządzania projektami unijnymi w nowej perspektywie 2014-2020

System finansowania projektów – zaliczki i refundacje
Rozliczanie finansowe i rzeczowe z realizacji projektów – czyli Wnioski o płatność
Kontrola projektu, w tym kontrola trwałości – zmiana podejścia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 14-15 kwiecień 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!