Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest rozszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy uczestników, którzy zajmują się prowadzeniem akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej i prowadzenia akt osobowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane głównie dla osób, które prowadzą akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację pracowniczą.

Program szkolenia

I.   Prowadzenie akt osobowych w praktyce:

– wprowadzenie do akt osobowych – omówienie istoty danych osobowych pracowników,
– prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej – zmiany od stycznia 2019
– nowe zasady przechowywania akt osobowych – skrócenie okresu przechowywania dokumentów,
– nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji,
– dokumenty przechowywane w części D akt osobowych,
– podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji,
– teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie,
– poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski,
– teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów,
– omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków dotyczących  tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

II . Dokumenty związane z zatrudnieniem

– obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO,
–  kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika – wzór,
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących prowadzenia samochodu w celach służbowych,
– omówienie sytuacji kiedy możliwe jest zwolnienie z badań wstępnych z uwagi na orzeczenie pochodzące z poprzedniego zatrudnienia,
– rodzaje umów o pracę,
– zasady zawierania umów na czas określony,
– informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie,
– świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (za jaki okres pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy, postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę),
– postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa,
– czy pracodawca ma prawo żądać od kandydata na pracownika zdjęć i referencji oraz oświadczenia lub zaświadczenia z KRK o niekaralności?
– kopia dowodu osobistego a GIODO – jak prawidłowo usunąć dokument z akt osobowych

III. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych: 

– rodzaje wymaganych badań,
– poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie,

IV. Dokumentacja kar porządkowych: 

– wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary,
–  wymogi dokumentowania kary porządkowej w aktach pracownika,
– zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych

V. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej: 

– odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone,
–  umowa o powierzenie mienia a protokół zdawczo – odbiorczy.

 VI. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy: 

– rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
– wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego,
– NOWE terminy na odwołanie się do sądu,
– rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
– czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
– porozumienie zmieniające,
– wypowiedzenie zmieniające,
– wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów,
– omówienie nowych zasad wydawania świadectw pracy,
– terminy sprostowania świadectwa pracy

 VII. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy 

– plan urlopów a wnioski urlopowe,
– rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy

VIII. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa 

– zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO,
– najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
– zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
– dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
– stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
– referencje i zdjęcia pracowników,

Czas trwania

godz: 09:00 - 15:30

Prelegenci

trener SEKA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma LIVEWEBINAR

Rejestracja

Cena
brutto za osobę
650
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!