Nowe zasady realizacji i finansowania projektów unijnych 2014-2020 dla wyższych uczelni

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... na rozwój wyższych uczelni zarezerwowano w Nowej Perspektywie prawie 5 mld zł w samym tylko Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój?

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z realizacją projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co, skąd i ile środków będzie mógł pozyskać.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

koordynatorzy i kierownicy projektów
specjaliści ds. rozliczeń
pracownicy zespołów finansowych
kwestorzy na wyższych uczelniach publicznych i prywatnych, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR)

Program szkolenia

Program
Program


Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POWER dla wyższych uczelni

Projekty na rozwój uczelni wyższych w ramach III Osi POWER
Projekty edukacyjne w ramach POWER, POPC i RPO
Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach POWER
Projekty informatyczne w ramach II Osi POPC
Projekty badawcze w ramach POIR
Projekty inwestycyjne w ramach POIŚ i RPO

Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna

Zasady wyboru projektów

Tryby wyboru projektów
Zasady i kryteria wyboru projektówProcedura odwoławcza

Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, VAT, dochód w projektach itp.)
Nowe podejście do kosztów zarządzania projektami
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Wprowadzenie do przygotowywania Wniosków o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Opis projektu
Wskaźniki produktu i rezultatu
Budżet projektu

Kontrola projektu, w tym kontrola trwałości – zmiana podejścia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!