NOWE ZASADY REALIZACJI I FINANSOWANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR, FS I EFS

O szkoleniu

W efekcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą:
• znać dostępne fundusze i programy operacyjne, różnice wobec poprzedniej perspektywy oraz zasady wyboru projektów
• potrafili zbudować montaż finansowy własnych projektów, w tym wykorzystać możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym
• znać nowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pomoże przygotować im budżety do nowych projektów oraz sprawi, że będą one bezpieczne w realizacji
• potrafili prawidłowo zaplanować, ocenić i rozliczyć wydatki w projektach UE 2014-2020
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Program
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli na co są środki?
a) nowa filozofia środków unijnych,
b) fundusze EFRR, FS i EFS,
c) programy operacyjne w pigułce – POPC, POIR, POIŚ, POPW, POWER, RPO,
d) przykłady projektów,
e) główne zmiany wobec perspektywy 2007-2013.

2. Zasady wyboru projektów:
a) tryby wyboru projektów,
b) zasady i kryteria wyboru projektów,
c) procedura odwoławcza.

3. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
a) sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje),
b) montaż finansowy:
• poziom dofinansowania w projektach z pomocą publiczną i bez pomocy publicznej,
• wkład własny pieniężny i niepieniężny w EFRR, FS i EFS oraz dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS,
• praktyczne ćwiczenia z montażu finansowego w różnych typach projektów.

4. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020:
a) matryca logiczna kwalifikowalności,
b) ramy czasowe kwalifikowalności,
c) kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców:
• zamówienia publiczne,
• zasada konkurencyjności,
• rozeznanie rynku.
d) zlecanie usług merytorycznych w EFS,
e) zakup nieruchomości, w tym gruntów,
f) roboty budowlane,
g) cross financing w EFRR i FS a EFS – istotne różnice,
h) środki trwałe dla potrzeb projektu – zakup, amortyzacja czy może leasing?
i) trwałość projektu – istotne zmiany,
j) zmiana okresu przechowywania dokumentacji projektowej,
k) podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty,
l) kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR i FS a EFS – istotne różnice,
m) koszty związane z angażowaniem personelu:
• stosunek pracy,
• umowy cywilnoprawne,
• inne formy angażowania personelu.
n) koszty pośrednie w EFRR i FS a EFS, czyli nowe podejście do kosztów przygotowania i zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych,
o) uproszczone metody rozliczania wydatków:
• stawki jednostkowe,
• kwoty i stawki ryczałtowe.
p) wydatki niekwalifikowalne.

5. Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020:
a) przygotowywanie wniosków o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014 – rewolucja w rozliczeniach i komunikacji z Instytucją Pośredniczącą,
b) proces weryfikacji wniosków o płatność – prawidłowości zamówień w projekcie, wydatków kwalifikowanych na próbie dokumentów finansowych (różnice pomiędzy projektami w zależności od Instytucji Zarządzającej),
c) rozliczanie efektów projektu, w tym reguła proporcjonalności.

6. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 lub Hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.plPowyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!