Nowelizacja CIT oraz PIT od 01.01.2015 r.

O szkoleniu

Szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2015 r. w zakresie podatku od dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


Korzyści dla uczestników:

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.
Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).


Profil uczestnika:

Główni Księgowi i księgowi;
pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


Program szkolenia:

Nowe zasady opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych:
pojęcie spółki kontrolowanej i spółki kontrolującej;
pojęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
zasada opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej NOWY art 24 a;
wysokość opodatkowania i zasady jego wyliczania;
zasady zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej;
pojęcie dochodu do opodatkowania;
wyłączenia z opodatkowania;
obowiązki sprawozdawcze związane z dochodem do opodatkowania, w tym szczególne ewidencje i deklaracje.
Zmiany w pojęciu „nieodpłatnych świadczeń”:
pojęcie nieodpłatnych świadczeń w przypadku zwrotu udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów w spółce;
doprecyzowanie pojęcia nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw;
opodatkowanie świadczeń w naturze;
nowe uregulowanie dotyczące świadczenia niepieniężnego przekazywanego w zamian za zobowiązanie lub zwrot pożyczki (świadczenie wzajemne) – NOWY art 14a;
zasady ustalania kosztu podatkowego od świadczeń uzyskanych nieodpłatnie
Zmiany w zakresie obowiązków transfer pricing:
rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych, w tym na wspólne przedsięwzięcie, umowę spółki niemającej osobowości prawnej;
przypadki obowiązkowego sporządzania dokumentacji podatkowej dla wspólnego przedsięwzięcia, umowy spółki niemającej osobowości prawnej;
treść dokumentacji podatkowej po zmianach;
metody szacowania cen.
Zmiany w zasadach rozliczania podatku u źródła:
doprecyzowania odnośnie zasad posiadania i uzyskiwania certyfikatu rezydencji;
certyfikat rezydencji „bezterminowy” -NOWE zasady opodatkowania;
obowiązki nałożone na podmioty wypłacające odsetki od papierów wartościowych, dywidendy lub inne dochody z zysku w udziałach w osobach prawnych;
Inne zmiany przepisów podatkowych CIT i PIT:
nowe definicje, w tym komercjalizowanej własności intelektualnej, podmiocie komercjalizującym,
zasady ustalania komercjalizowanej własności intelektualnej i jej amortyzacja;
doprecyzowanie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów.
Zmiany w stosowaniu cienkiej kapitalizacji – zmiany w podatku CIT:
pojęcie cienkiej kapitalizacji;
zasady stosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek – zmiana uregulowań;
zwolnienie z zastosowania ograniczeń w zaliczaniu do KUP odsetek w szczególnych przypadkach (NOWY art 15c);
nowe obowiązki nałożone na podmioty, które nie stosują zasad cienkiej kapitalizacji;
nowe pojęcia wartości zadłużenia oraz wartości kapitału własnego
Zmiany w wyłączeniach od opodatkowania i zwolnieniach z opodatkowania w podatku PIT:
odsetek od wkładów oszczędnościowych – w niektórych przypadkach;
przepisy przejściowe odnośnie wkładów oszczędnościowych;
odszkodowań z tytułu spraw sądowych lub prokuratorskich;
inwestowania składki ubezpieczeniowej;
wygranych w konkursach;
nowe zwolnienie w zakresie dodatku energetycznego oraz służebności przesyłu.
Zmiany innych ustaw:
wprowadzenie odpowiedzialności karnej skarbowej za nieskładanie w terminie sprawozdań finansowych, opinii lub raportu;
zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Przepisy przejściowe na gruncie Ustaw zmieniających:
pożyczka udzielona przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej a nowe zasady;
zasady rozliczania dotychczas istniejących zagranicznych spółek kontrolowanych;
zasady rozliczania komercjalizowanej własności intelektualnej powstałej przed dniem wejścia w życie zmian;
zasady rozliczeń składek ubezpieczeniowych z tytułu inwestowania;
obowiązywanie dotychczas wystawionych certyfikatów rezydencji;
zwolnienia w zakresie książeczek mieszkaniowych;
data wejścia w życie ustawy – zasada 1 stycznia 2015 r. oraz wyjątki.
Dyskusja z Uczestnikami.

Czas trwania

8h lekcyjnych

Prelegenci

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Gdzie i kiedy

Katowice 29 wrzesień 2014
Mickiewicza

Katowice

Mickiewicza

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
n
32
Cena zawiera:
  • Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDUTAG
43-100 Tychy
Lwa Tołstoja 60 lok. 36
woj. śląskie
Więcej informacji na stronie www.edutag.pl
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDUTAG
43-100 Tychy Lwa Tołstoja 60 lok. 36
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!