Szkolenie

Nowelizacja JPK VAT od 1 lipca 2021 roku.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian w sposobie przygotowania pliku JPK VAT, które zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 roku:
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, w tym właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Szkolenie przeznaczone jest także dla dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za prawidłowość procesu raportowania VAT w organizacjach, ponieważ zmiany pociągną za sobą modyfikację systemów i raportów, na podstaw których przygotowywany jest plik JPK_VAT.

Program szkolenia

Program

1. Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji JPK_VAT.

2. Zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

3. Korekta JPK_VAT a czynny żal

4. Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:
a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
b) modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
d) nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
e) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
f) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
g) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
h) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
i) wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

5.  Faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób prezentowania danych w JPK_VAT

6. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń „TP” dotyczących podmiotów powiązanych,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,

7. Likwidacja limitu 50 km w zakresie wykazywania biletów jako faktur w przejazdach innych niż autostradą płatną

8. Krajowy System e Faktur (KseF):
a)Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT

9. Krajowy System e Faktur  a JPK_VAT:
a) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF, 
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

10. Nowy termin na odliczenie podatku VAT:
a) ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.

11. Faktury korygujące w JPK_VAT:
a) anulowanie faktury a JPK_VAT,
b) faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,
c) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)
d) wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

12. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT:
a). Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
b) Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
c) Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
d) Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021

Czas trwania

brak danych

Prelegenci

Cytat

Piotr Kępisty -  prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Podatkiem od towarów i usług. Doświadczony szkoleniowiec, którego wykłady oparte są na codziennym doświadczeniu w doradztwie z zakresu podatku VAT. Autor publikacji na łamach "Rzeczpospolitej", "Podatki.biz",  "Infor.pl". Szkolił przedstawicieli wielu branż. Jego słuchaczami są nie tylko pracownicy dużych spółek sektora prywatnego, ale i przedstawiciele administracji podatkowej.

Gdzie i kiedy

Online 3 sierpień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
  • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!