Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-kpc-oraz-hipoteka-przymusowa-jako-szczegolny-srodek-zabezpieczenia-wierzytelnosci-42562-id512

Informacje o szkoleniu

 • NOWELIZACJA KPC ORAZ HIPOTEKA PRZYMUSOWA JAKO SZCZEGÓLNY ŚRODEK ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI


  ID szkolenia: 42562
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel o wysokim standardzie
  centrum
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni; około 20 godz.dyd.
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 .. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

FUNDAMENTALNE ZMIANY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM - NOWELIZACJA K.P.C. Z MAJA 2012 R.
1. Zasady postępowania sądowego w sprawach gospodarczych i cywilnych, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania rozpoznawczego.
2. Zmiany dotyczące postępowania dowodowego i gromadzenia materiału dowodowego, tym zmiana charakteru prekluzji dowodowej,
3. Nowy model zarządzania procesem przez sąd.
4. Pisma w procesie cywilnym.
5. Dochodzenie należności w sądzie między przedsiębiorcami - uwagi praktyczne.
6. Nowe zasady postępowania sądowego, w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego:
- nowy zakres skuteczności tytułów zobowiązujących do wydania ruchomości, nieruchomości albo opróżnienia pomieszczenia (art. 791 kpc i zmiana art. 1046 kpc)
- ułatwienia w egzekucji z wierzytelności i w egzekucji z innych praw majątkowych
- zmiany w egzekucji z nieruchomości
- nowy sposób egzekucji czynności niezastępowalnych oraz obowiązku dłużnika zaniechania czynności (art. 1050 i art. 1051 kpc).
7. Zmiany w postępowaniu odwoławczym.
HIPOTEKA PRZYMUSOWA
1. Istota hipoteki przymusowej i jej przedmiot
2. Zakres zabezpieczenia hipoteką przymusową
3. Sposoby ustanawiania hipoteki przymusowej:
· w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym)
· w postępowaniu administracyjnym
4. Rodzaje wierzytelności (w tym niewymagalne i przyszłe) mogące podlegać zabezpieczeniu hipoteką przymusową
5. Rola wierzyciela w ustanawianiu hipoteki przymusowej
6. Ograniczenia w zabezpieczeniu hipoteką przymusową (w tym na majątku współmałżonka dłużnika)
7. Tryb postępowania:
· ustanowienie hipoteki przymusowej
· nadanie sądowej klauzuli wykonalności (w przypadkach tego wymagających)
· wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, rola wierzyciela w postępowaniu wieczystoksięgowym, korzystanie z przysługujących mu środków prawnych
· skutki wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8. Wymogi formalne wniosku o wpis hipoteki
9. Sposób wypełnienia wniosku o wpis
· praktyczne uwagi co do wypełniania formularza wniosku
· ćwiczenia w wypełnianiu formularza wniosku przez uczestników szkolenia
10. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Informacje o prelegentach:

Sędzia Sądu Okręgowego , sędzia wizytator ds. ksiąg wieczystych i egzekucji, doświadczony wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sędzia Sądu Rejonowego od 1993 r. orzeka w sprawach gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Doświadczony wykładowca zbierający wysokie noty uczestników szkoleń

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2200 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
 • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: NOWELIZACJA KPC ORAZ HIPOTEKA PRZYMUSOWA JAKO SZCZEGÓLNY ŚRODEK ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI