NOWELIZACJA KPC ORAZ HIPOTEKA PRZYMUSOWA JAKO SZCZEGÓLNY ŚRODEK ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

O szkoleniu

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 .. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

FUNDAMENTALNE ZMIANY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM - NOWELIZACJA K.P.C. Z MAJA 2012 R.
1. Zasady postępowania sądowego w sprawach gospodarczych i cywilnych, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania rozpoznawczego.
2. Zmiany dotyczące postępowania dowodowego i gromadzenia materiału dowodowego, tym zmiana charakteru prekluzji dowodowej,
3. Nowy model zarządzania procesem przez sąd.
4. Pisma w procesie cywilnym.
5. Dochodzenie należności w sądzie między przedsiębiorcami - uwagi praktyczne.
6. Nowe zasady postępowania sądowego, w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego:
- nowy zakres skuteczności tytułów zobowiązujących do wydania ruchomości, nieruchomości albo opróżnienia pomieszczenia (art. 791 kpc i zmiana art. 1046 kpc)
- ułatwienia w egzekucji z wierzytelności i w egzekucji z innych praw majątkowych
- zmiany w egzekucji z nieruchomości
- nowy sposób egzekucji czynności niezastępowalnych oraz obowiązku dłużnika zaniechania czynności (art. 1050 i art. 1051 kpc).
7. Zmiany w postępowaniu odwoławczym.
HIPOTEKA PRZYMUSOWA
1. Istota hipoteki przymusowej i jej przedmiot
2. Zakres zabezpieczenia hipoteką przymusową
3. Sposoby ustanawiania hipoteki przymusowej:
· w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym)
· w postępowaniu administracyjnym
4. Rodzaje wierzytelności (w tym niewymagalne i przyszłe) mogące podlegać zabezpieczeniu hipoteką przymusową
5. Rola wierzyciela w ustanawianiu hipoteki przymusowej
6. Ograniczenia w zabezpieczeniu hipoteką przymusową (w tym na majątku współmałżonka dłużnika)
7. Tryb postępowania:
· ustanowienie hipoteki przymusowej
· nadanie sądowej klauzuli wykonalności (w przypadkach tego wymagających)
· wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, rola wierzyciela w postępowaniu wieczystoksięgowym, korzystanie z przysługujących mu środków prawnych
· skutki wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8. Wymogi formalne wniosku o wpis hipoteki
9. Sposób wypełnienia wniosku o wpis
· praktyczne uwagi co do wypełniania formularza wniosku
· ćwiczenia w wypełnianiu formularza wniosku przez uczestników szkolenia
10. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Sędzia Sądu Okręgowego , sędzia wizytator ds. ksiąg wieczystych i egzekucji, doświadczony wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sędzia Sądu Rejonowego od 1993 r. orzeka w sprawach gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Doświadczony wykładowca zbierający wysokie noty uczestników szkoleń

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 200
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!