Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-prawa-budowlanego-2020-czyli-jak-nalezy-prwadzic-inwestycje-budowlana-w-swietle-najnowszych-przepisow-74782-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Stan prawny:

W dn. 23 stycznia 2020r. Sejm uchwalił tzw. dużą nowelizację Prawa Budowlanego, która po wniesieniu kilku poprawek przez Senat została ostatecznie przyjęta w dn. 13.02.2020r. Ustawa zmienia ponad 50 przepisów Prawa Budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację procesu inwestycyjnego.

Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r.o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471.

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami jakie niesie ze sobą nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. 

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
  • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
  • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
  • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program szkolenia:

1. Nowa  definicja  obszaru  oddziaływania  obiektu  budowlanego.

2. Częściowa zmiany przepisów  dotyczących uzyskiwania  odstępstwa  od przepisów  warunków technicznych -  wg art. 9 ustawy.

3. Nowa  konstrukcja  przepisu art. 29 – dotyczącego inwestycji  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę.

4. Rozszerzenie  katalogu  obiektów i  robót  budowlanych  nie  wymagających pozwolenia  na  budowę.

5. Rewolucyjna  zmiana w  zakresie projektu  budowlanego  i  dokumentacji  projektowej  składanej  (w  3  egzemplarzach) wraz  z  wnioskiem o  pozwolenie na  budowę.

6. Częściowa  zmiana  przepisów  dotyczących  istotnego  odstąpienia  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego.

7. Ochrona  prawna  decyzji  o pozwoleniu na budowę po 5 latach.

8. Istotna  zmiana  przepisów  dotyczących przeniesienia  pozwolenia  na budowę.

9. Abolicja  dla  samowoli  budowlanych po  20  latach.

10. Zmiany  dotyczące  procesu  zakończenia  budowy.

11. Omówienie  innych  aktualnych problemów w  stosowaniu przepisów ustawy.

-  Pytania  i  odpowiedzi  w  trakcie omawiania  poszczególnych  zagadnień.

Informacje o prelegentach:

mgr inż. arch. Adam WOLNY

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dostępne zniżki:

  • 225 zł netto + VAT (50% rabat dla każdej następnej osoby z tej samej firmy)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.


Wydarzenie: Nowelizacja prawa budowlanego 2020, czyli jak należy prwadzić inwestycję budowlaną w świetle najnowszych przepisów.