Szkolenie: Nowelizacja Prawa Budowlanego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-prawa-budowlanego-66561-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacja Prawa Budowlanego


  ID szkolenia: 66561
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ikar
  Kościuszki 118
  61-717 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-20.07.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:30 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena: 990zł netto

Czy wiesz, że...
... w tym roku mamy za sobą już 5 nowelizacji Prawa budowlanego, a 6 jest już uchwalona?

Cel szkolenia
Poznanie największych od 2003 roku nowości wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane.

Po szkoleniu...
Bez trudu będziesz poruszał się w praktycznym rozumieniu wprowadzonych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane.

Szkolenie skierowane jest do:

Urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Pracownicy działów inwestycji i administracyjnych jednostek budżetowych i innych, prowadzących działalność inwestycyjną lub remonty obiektów budowlanych

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Wprowadzenie
Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane i zagadnień regulowanych Prawem zamówień publicznych
Podstawowe definicje Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw
Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych
Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu.
Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna
Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych
Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
Nowe wymogi dotyczące racjonalizacji zużycia energii przez nowoprojektowane budynki
Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu, jesienna nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego projektu budowlanego
Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
Dzień drugi

Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych
Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót
Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych, w tym nowej kontroli wprowadzonej w roku 2016 i o książce obiektu budowlanego
Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego
Co dalej z Kodeksem budowlanym ? – cztery lata minęły i nic nie jest przesądzone
Dyskusja i podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Jerzy Dylewski

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Nowelizacja Prawa Budowlanego