Szkolenie

Nowelizacja Prawa Budowlanego

O szkoleniu

Cena: 990zł netto

Czy wiesz, że...
... w tym roku mamy za sobą już 5 nowelizacji Prawa budowlanego, a 6 jest już uchwalona?

Cel szkolenia
Poznanie największych od 2003 roku nowości wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane.

Po szkoleniu...
Bez trudu będziesz poruszał się w praktycznym rozumieniu wprowadzonych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane.
Kto powinien wziąć udział?
Urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Pracownicy działów inwestycji i administracyjnych jednostek budżetowych i innych, prowadzących działalność inwestycyjną lub remonty obiektów budowlanych

Program szkolenia

Dzień pierwszy

Wprowadzenie
Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane i zagadnień regulowanych Prawem zamówień publicznych
Podstawowe definicje Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw
Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych
Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu.
Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna
Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych
Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
Nowe wymogi dotyczące racjonalizacji zużycia energii przez nowoprojektowane budynki
Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu, jesienna nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego projektu budowlanego
Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
Dzień drugi

Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych
Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót
Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych, w tym nowej kontroli wprowadzonej w roku 2016 i o książce obiektu budowlanego
Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego
Co dalej z Kodeksem budowlanym ? – cztery lata minęły i nic nie jest przesądzone
Dyskusja i podsumowanie

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Cytat
Jerzy Dylewski

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 20 lipca 2016
Hotel Ikar

61-717 Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

warszawa 7 - 8 lipca 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 stycznia 2016
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!