Szkolenie: Nowelizacja reżimu ustawowego zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-rezimu-ustawowego-zamowien-publicznych-udzielanych-na-zasadach-ogolnych-45701-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie przestawiona nowelizacji prawa zamówień publicznych
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali aktualną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą znały przepisy z zakresu zamówień publicznych,
które zostały uchwalone w 2012 r.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla zamawiających jak i wykonawców

Program szkolenia:

1. Kierunki nowelizacji.
2. Modyfikacja zakresu reżimu prawa zamówień publicznych.
3. Nowe podstawy wykluczeń.
4. Dialog technicznych.
5. Zmiany proceduralne.
6. Problem podwykonawców.
7. System kwalifikowania wykonawców zamówień sektorowych.
8. Zmiany w zakresie projektowania robót budowlanych.
9. Zmiany w postępowaniu przed KIO.
10. Przepisy intertemporalne.
11. Funkcjonowanie przepisów dopuszczających możliwość odwołania się wykonawców osób trzecich.
12. Podstawy odrzucenia oferty bieżącej w praktyce na tle poglądów orzecznictwa.
13. Zaostrzenie odpowiedzialności za uchybienia popełnione przy udzielaniu i wykonywaniu zamówień publicznych.
14. Pozostałe zagadnienia, dyskusja – wyjaśnienie wątpliwości.
15. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
16. Rozporządzenie w sprawie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu
o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Informacje o prelegentach:

praktyk, wybitny specjalista z zakresu zamówień i finansów publicznych; związany z zamówieniami publicznymi od początku ich istnienia w Polsce, konsultujący nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych; były wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, doświadczony szkoleniowiec i praktyk
z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych; autor ponad 100 opracowań poświęconych problematyce zamówień publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 310 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Nowelizacja reżimu ustawowego zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych