Szkolenie: NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 I 2016

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-2015-i-2016-68489

Informacje o szkoleniu

 • NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 I 2016


  ID szkolenia: 68489
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo Budownictwo i architektura
 • Adres szkolenia:

  Hotel Duet*** Wrocław
  ul. Św. Mikołaja 47-48
  50-127 Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z licznymi zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w 2015 i 2016 r. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). Kluczowe zmiany są skutkiem wejścia w życie m.in. takich ustaw jak ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji, ustawa z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa), czy ustawa z 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych.
Podczas szkolenia oprócz przedstawienia znowelizowanych regulacji prawnych oraz nowych instrumentów kształtowania przestrzeni lokalnej (bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, audyt krajobrazowy, uchwała reklamowa, gminny program rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji), analizą objęte zostaną skutki wpływu tych regulacji na gminne planowanie przestrzenne.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urbanistów, architektów, projektantów oraz pracowników korporacji prawniczych (adwokatów, radców prawnych) stykający się z materią planowania i zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie skierowane jest także do inwestorów indywidualnych, firm budowlanych i deweloperskich, inwestorów planujących realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz agencji reklamowych i zarządców nieruchomości.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Kierunek i cel wprowadzonych zmian,
2. Rozszerzenie katalogu wymogów, które należy uwzględnić w planowaniu i zagospodarowania przestrzennym,
3. Wprowadzenie zasady ważenia interesu publicznego i interesu prywatnego przy ustalaniu przeznaczenia terenu – jakie narzędzia stosować, aby wypełnić ten obowiązek,
4. Znowelizowane zasady planowania i lokalizowania nowej zabudowy,
5. Nowe definicje ustawowe: inwestycja celu publicznego, reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld, krajobraz, krajobraz priorytetowy,
6. Nowe zasady, które należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
7. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę,
8. Nowy zakres studium, zmiany w procedurze sporządzania studium,
9. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia do przygotowanego projektu planu miejscowego- skutki braku uzasadnienia,
10. Zmiana zakresu obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu miejscowego,
11. Zmiany w zakresie opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego,
12. Zmiana przesłanek nieważności studium oraz planu miejscowego,
13. Audyt krajobrazowy- zakres, treść i procedura uchwalania,
14. Wpływ ustaleń audytu krajobrazowego na gminne akty planistyczne,
15. Uchwała reklamowa – zakres, procedura uchwalania,
16. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,
17. Gminny program rewitalizacji– cele i zakres,
18. Specjalna Strefa Rewitalizacji – szczególne uwarunkowania prawne,
19. Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz rozszerzenie podstaw zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w przypadku podjęcia uchwały o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz specjalnej strefie rewitalizacji,
20. Miejscowy plan rewitalizacji- treść, zakres i procedura uchwalania,
21. Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji,
22. Inwestycja główna i uzupełniająca w miejscowym planie rewitalizacji,
23. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości,
24. Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym,
25. Założenia i zakres ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
26. Nowe zasady lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
27. Skutki wprowadzonej nowelizacji.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr Joanna Dziedzic-Bukowska
doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię specjalizującą się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener w Okręgowej Izbie Urbanistów w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 520zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA: WWW.ORYLION.PL

Szkolenie, kurs: NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 I 2016