NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM – OMÓWIENIE ZMIAN WCHODZĄCYCH W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCEJ PROBLEMATYKI

O szkoleniu

Podczas szkolenia szczegółowo przedstawione zostaną wprowadzane od dnia 1 stycznia 2016 r. szerokie zmiany w akcyzie, wynikające z podpisanej przez Prezydenta ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Liczne praktyczne przykłady umożliwią uczestnikom łatwe zrozumienie omawianej tematyki. Szkolenie obejmować będzie również bieżące zagadnienia, wynikające z najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw akcyzy, pracowników działów księgowych, podatkowych i handlowych w przedsiębiorstwach posiadających status podatnika akcyzy, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych podatkiem akcyzowym

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje o podatku akcyzowym:
a) źródła prawa (dyrektywy, ustawa, rozporządzenia),
b) najważniejsze pojęcia i definicje,
c) terminy wejścia w życie nowych przepisów,
d) omówienie przepisów przejściowych.

2. Porównanie zasad dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych obowiązujących obecnie oraz wprowadzanych od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a) transakcje w obrocie krajowym,
b) dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
c) import i eksport.

3. Prowadzenia składu podatkowego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a) regulamin składu podatkowego – czy nadal będzie konieczny?
b) nowe zasady funkcjonowania składu podatkowego, zmiany reguł magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym,
c) ewidencja składu podatkowego – nowy sposób prowadzenia,
d) zmienione wymogi odnoszące się do składów podatkowych magazynowych.

4. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy po zmianach:
a) dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) raport odbioru i raport wywozu,
c) alternatywne sposoby potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych.

5. Stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów akcyzowych na rok 2015 i 2016:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,
d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
f) stawki akcyzy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

6. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
a) omówienie najnowszych zmian w zakresie zasad składania oświadczeń,
b) zestawienia oświadczeń – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.,
c) konsekwencje błędów formalnych,
d) sytuacje, w których nie będzie konieczności uiszczenia sankcyjnej stawki akcyzy.

7. Nowe zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych:
a) czy w 2016 r. nadal konieczne będzie plombowanie ewidencji bądź też posiadanie specjalnego programu do prowadzenia ewidencji?
b) ujednolicenie reguł prowadzenia ewidencji,
c) szczegółowe wymogi odnoszące się do poszczególnych ewidencji:
– ewidencja prowadzona w składzie podatkowym,
– ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego odbiorcę i zarejestrowanego wysyłającego,
– ewidencja wyrobów zwolnionych od akcyzy,
– ewidencja znaków akcyzy,
– ewidencja prowadzona przez PPG i PPW,
– ewidencja energii elektrycznej.

8. Zabezpieczenie akcyzowe po zmianach:
a) dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
b) zmiany zasad składania zabezpieczenia akcyzowego,
c) czy w 2016 r. konieczne będzie składanie zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy?
d) ułatwienia związane z korzystaniem ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

9. Nowe reguły stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych:
a) dodatkowe obowiązki dotyczące wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
b) ograniczenie liczby podmiotów, które będą mogły obracać wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy,
c) przypadki, w których nie będzie konieczne wystawianie dokumentu dostawy.

10. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych – stan obecny i zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a) zmiany definicji ubytków wyrobów akcyzowych,
b) czy straty olejów smarowych będą traktowane jako ubytek począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.?
c) sposób rozliczania ubytków oraz norm zużycia,
d) zwolnienie od akcyzy dla strat powstałych na skutek zdarzenia losowego lub działania siły wyższej,
e) konsekwencje zniszczenia wyrobów akcyzowych,
f) przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych po zmianach:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – zmiany warunków i zasad korzystania,
b) dokument dostawy po zmianach,
c) omówienie poszczególnych zwolnień od akcyzy, a zwłaszcza nowych zwolnień od akcyzy wprowadzanych od dnia 1 stycznia 2016 r.,
d) czy zakłady energochłonne będą mogły odzyskać część akcyzy zapłacone w cenie nabywanej energii elektrycznej?
e) skutki naruszenia warunków korzystania ze zwolnienia od akcyzy.

12. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą po zmianach:
a) stosowanie dokumentu UDT,
b) obowiązki ewidencyjne,
c) składanie deklaracji uproszczonej i zapłata akcyzy.

13. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy po zmianach:
a) zwiększenie wymogów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy,
b) zasady składania zabezpieczenia akcyzowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy,
c) regulacje przejściowe odnoszące się do podmiotów prowadzących dotychczas działalność jako pośredniczą podmiot tytoniowy.

14. Pozostałe zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.:
a) możliwość wyboru organu podatkowego przez niektórych podatników,
b) wprowadzenie obowiązku umieszczania informacji o kwocie zapłaconej akcyzy w fakturach lub w odrębnym oświadczeniu,
c) zmiany proceduralne w zakresie uzyskiwania zezwoleń akcyzowych,
d) nowe reguły odbioru, nakładania i rozliczana znaków akcyzy,
e) wprowadzenie ogólnych zasad tworzenia protokołów na potrzeby akcyzy,
f) zmiany odnoszące się do niszczenia wyrobów akcyzowych.

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
26 10 2015 - Warszawa
18 11 2015 - Wrocław
20 11 2015 - Kraków
27 11 2015 - Warszawa
30 11 2015 - Katowice
07 12 2015 - Poznań

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, kierownik zespołu ds. VAT i Akcyzy w kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!