Szkolenie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

O szkoleniu

Szkolenie stawia sobie za cel, aby w oparciu o regulacje prawne, poprzez przykłady pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Szkolenie pozwoli także nabyć praktycznej umiejętności typowania transakcji podejrzanych w kontekście stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z tym przestępstwem, aby skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w banku, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

Program szkolenia

1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz z ich uzasadnieniem - nowelizacja ustawy AML, dyrektywa AML V i VI - czego mogą spodziewać się banki spółdzielcze.

2. Nowe ryzyka pojawiające się w związku z nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

3. Ryzyka AML i TF w działalności banku i metody zarzadzania tym ryzykiem.

4. Omówienie przykładu prania pieniędzy w banku spółdzielczym – czy można było temu zaradzić?

5. Źródła wartości majątkowych do prania, czyli co pierzemy?

6. Proces prania pieniędzy - charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.

7. Omówienie błędów zidentyfikowanych w obszarze AML w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych przez organy nadzorcze w 2020 roku.

8. Omówienie zastrzeżeń organów nadzorczych z 2020 r. co do zakresu i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz treści zawiadomień o podejrzanych okolicznościach czy transakcjach.

9. Pandemia – wyzwania i trendy w praniu pieniędzy w okresie Covid – 19

10. Dowiedz się, co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w ostatnich dwóch latach zilustrowanych przykładami, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich instytucjach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.

11. Przykłady prania pieniędzy w działalności banków spółdzielczych.

12. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach bankowych – przykłady, ćwiczenia.

13. Puste faktury ogromnym zagrożeniem dla banków spółdzielczych - metody działania przestępców w tym zakresie i sposoby rozpoznawania i ograniczania zaangażowania Banku w działalność przestępczą.

14. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.

 • 1) Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
 • 2) Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
 • 3) Proces KYC i Customer Due Diligence - jak je pomyślnie realizować.
 • 4) Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
 • 5) Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
 • 6) Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania.

15. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez banki spółdzielcze beneficjenta rzeczywistego w kontekście zmian przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.

 • 1) Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości - analiza przypadków, ćwiczenia.
 • 2) Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
 • 3) Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
 • 4) Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

16. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.

17. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych – przykłady, ćwiczenia.

18. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach ponad progowych i podejrzanych do GIIF.

 • 1) zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania.
 • 2) zawiadomienie o transakcjach podejrzanych.
 • 3) brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.

19. Zmiany w zakresie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku – cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

20. Nowe podejście do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych PEP dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

21. Szczególne środki ograniczające – zakres podmiotowy i przedmiotowy ich stosowania.

22. Zasady ukształtowania odpowiedzialności instytucji obowiązanych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulacji w obszarze AML.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

 

 

 

Czas trwania

9:00-13:00

Prelegenci

Cytat

Szkolenie poprowadzi ceniony prawnik, finansista i praktyk bankowy.

Gdzie i kiedy

Online 21 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Online 21 luty 2022

Zapisz się

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 13.33% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 13.33% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!