Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu terytorialnego - nowe zadania starostw. Obowiązki JST jako jednostek współpracujących (art. 83 AML)

O szkoleniu

Wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu sprawują nadzór i kontrolę nad wypełnianiem ustawowych obowiązków przez fundacje i stowarzyszenia a intensywnie rozwijające się regulacje AML nakładają wciąż nowe obowiązki na te podmioty. Dlatego oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Kto powinien wziąć udział?

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne, inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Program szkolenia

Informacja wprowadzające

 • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
 • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
 • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
 • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – Starostwa
 • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji

JST jako jednostka współpracująca

 • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
 • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
 • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje

 • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Elementy składowe instrukcji
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
 • Osoby odpowiedzialne w organizacji
 • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
 • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
 • Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
 • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
 • Rejestr powiadomień
 • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją

Zawartość procedury AML instytucji obowiązanej i podstawowe definicje

 • Procedura AML – części składowe
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres
 • Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Ochrona sygnalistów

Nadzór nad instytucjami obowiązanymi, przebieg kontroli i kary

 • Kompetencje i zadania organu nadzoru
 • Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
 • Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
 • Przebieg i konsekwencje kontroli
 • Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Czas trwania

8.45-14.00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 12 wrzesień 2022

Gdzie i kiedy

Online 28 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
582
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 600 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!