Szkolenie

Nowelizacja ustawy o VAT - momentu powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia, korekty – warsztaty

O szkoleniu

2014.02.19 Gdańsk

2014.02.25 Toruń

2014.03.03 Łódź

Poznań, 24.03.2014

Warszawa, 18.04.2014
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:
a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,
b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,
d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,
e) reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. – porównanie,
g) nowe terminy wystawiania faktur,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,
k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
l) nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:
- moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),
- termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
- zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.
m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:
- data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,
- termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,
- otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.
n) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:
- fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.
o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:
- dostawa drukowanych książek i czasopism,
- czynności wykonywane na zlecenie sądów,
- usługi finansowe,
- przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
- dotacje, subwencje.
p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
- czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,
- czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
- czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.
q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
- prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.
r) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
- import i eksport towarów,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
- import i eksport usług.

2. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
e) odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
f) odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
g) odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
j) nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
k) prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
l) prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
n) prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,
o) prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
p) prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
q) prawo do odliczenia w przypadku importu usług.

3. Korekty podatku w 2014 r.:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,
c) korekty in plus i korekty in minus,
d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,
e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
f) zasady korygowania faktur w 2014 r.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 lutego 2014
centrum ww. miast lub w siedzibie Akademii Biznesu MDDP

Gdańsk

*

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 640 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 590 zł/os + 23% VAT.
640 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!