Nowelizacja ustawy o VAT – momentu powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia, korekty – warsztaty

O szkoleniu

Łódź, 3 marca 2014 r. - SOP 14031
Poznań, 24 marca 2014 r. - SOP 14229
Katowice, 1 kwietnia 2014 r. - SOP 14230
Wrocław, 7 kwietnia 2014 r. - SOP 14231
Warszawa, 18 kwietnia 2014 r. - SOP 14232
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania mo-
mentu powstania obowiązku podatkowego uchwalo-
ne na 2014 r.:
a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku po-
datkowego,
b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w
przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywa-
nych etapami,
d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i pro-
tokoły zdawczo-odbiorcze,
e) reguły określenia momentu dokonania dostawy to-
waru oraz momentu wykonania usługi w przypadku
świadczeń ciągłych i okresowych,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013
i 2014 r. – porównanie,
g) nowe terminy wystawiania faktur,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykona-
nych w części,
i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o cha-
rakterze ciągłym lub okresowym,
j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania
obowiązku podatkowego,
k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znacze-
nie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
l) nowy szczególny moment powstania obowiązku po-
datkowego w przypadku usług budowlanych,
m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obo-
wiązku podatkowego w przypadku usług najmu,
dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej,
usług ochrony, dostawy mediów i usług komunalnych,
n) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiąz-
ku podatkowego w przypadku usług transportowych,
o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku
podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:
p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania
obowiązku podatkowego w przypadku transakcji do-
konywanych na przełomie 2013 i 2014 r.,
q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obo-
wiązku podatkowego a problematyka refakturowania,
r) zasady powstawania obowiązku podatkowego
w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.
2. Ważne zmiany obowiązujące od 1.01.2014 r. dotyczą-
ce ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek
podatkowy u sprzedawcy,
c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny
termin płatności,
e) w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okre-
sach rozliczeniowych,
f) w przypadku faktur zaliczkowych,
g) w przypadku nieopłaconych faktur,
h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za
media i usługi komunalne,
j) nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług naj-
mu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biu-
rowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
k) w przypadku usług budowlanych i transportowych,
l) w przypadku zakupu towarów handlowych i środków
trwałych,
m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe,
marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze,
pośrednictwa,
n) w przypadku zakupu samochodów osobowych,
o) w przypadku zakupów dokonywanych u małych po-
datników,
p) w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
q) w przypadku importu usług.
3. Korekty podatku w 2014 r.:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podat-
ku naliczonego u nabywcy,
c) korekty in plus i korekty in minus,
d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,
e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
f) zasady korygowania faktur w 2014 r.

Czas trwania

10.00 – 15.45

Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, asystent sędziego NSA.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT
590
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!